Universiteit Leiden

nl en

Benoeming eerste Leidse Universiteitshoogleraren Ineke Sluiter en Arnold Tukker

Het college van bestuur heeft Ineke Sluiter en Arnold Tukker benoemd tot Leids Universiteitshoogleraar. Zij zijn daarmee de eersten die uitvoering geven aan het strategisch hoogleraarschap van de Universiteit Leiden, een unieke positie die hoogleraren in staat stelt leiding te geven aan belangrijke strategische thema’s binnen de universiteit.

Universiteitshoogleraar is een bijzondere functie aan Nederlandse universiteiten, die bekleed wordt door toonaangevende hoogleraren. De Universiteit Leiden geeft een eigen invulling aan deze positie: Leidse Universiteitshoogleraren richten zich op een of meerdere thema's en kunnen zelf mede invulling geven aan deze (leer)opdracht. Daarmee geven zij mede uitvoering aan het strategisch plan van de universiteit.

Pioniers

De Leidse Universiteitshoogleraren krijgen een tijdelijke en parttime (tussen 0,2 en 0,4 fte) benoeming in een of meer faculteiten en vormen een team dat rechtstreeks overleg voert met het college van bestuur. Zij hebben tot taak om interdisciplinaire samenwerking te bevorderen en een strategisch thema van de universiteit aan te jagen. Dat thema kan inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld gezondheid of koloniale geschiedenis van de Universiteit, of betrekking hebben op onderwerpen als leiderschap, open science of wetenschappelijke integriteit. Als pioniers zorgen zij ervoor dat de universiteit zich op deze thema’s verder kan ontwikkelen.

Ineke Sluiter

Ineke Sluiter

Voor Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur, staat haar universiteitshoogleraarschap in het teken van een leidende, vernieuwende en verbindende rol binnen het oudheidkundig onderzoek. Fundamenteel van karakter, maar geïnspireerd door maatschappelijk relevante onderwerpen als innovatie en globalisering. Dit onderzoek verricht Sluiter in teamverband via een ‘Antiquity lab’-benadering: een interdisciplinaire werkgemeenschap waarin niet alleen de Leidse expertise wordt ingezet, maar ook de expertise elders in Nederland. Ze gelooft in de verwevenheid van onderzoek en onderwijs, en het belang van een breed maatschappelijk begrip van wetenschap. Bovendien wil Sluiter bijdragen aan thema’s als diversiteit & inclusie, erkennen & waarderen, wetenschappelijke integriteit en sociale veiligheid.

Arnold Tukker

Arnold Tukker

Arnold Tukker, hoogleraar Industriële ecologie, zal zich als Universiteitshoogleraar Duurzame ontwikkeling richten op het strategische thema duurzaamheid, met drie hoofdlijnen: onderzoek, onderwijs, en de ontwikkeling en implementatie van inter- en transdisciplinaire onderzoeksmethoden. Tukker zal netwerken bouwen tussen junior- en senior-onderzoekers, waarbij de meerwaarde van inter- en transdisciplinair werken centraal staat. Daarnaast zal hij zich inzetten voor het identificeren van leemtes in duurzaamheidsonderwijs in Leiden en het ontwikkelen van innovatieve onderwijsvormen zoals thesis labs. Dit doet hij in nauwe samenwerking met het interdisciplinaire programma Liveable Planet en relevante centra van de LDE Universities-alliantie.

Blij met deze aanwinsten

Rector magnificus Hester Bijl benadrukt het belang van de nieuwe Leidse Universiteitshoogleraren: ‘Ik ben blij dat we nu Universiteitshoogleraren hebben die hun sporen hebben verdiend en die gedurende een paar jaar in deeltijd kunnen leiding geven aan een belangrijk strategisch thema. De hoogleraren werken disciplineoverschrijdend en zullen met elkaar contact onderhouden.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.