Universiteit Leiden

nl en

Verbinding, veiligheid en verantwoordelijkheid: juist nu

In de afgelopen periode hebben wij, het college van bestuur en de decanen, van verschillende kanten signalen ontvangen dat, als gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas, er nog altijd sterke gevoelens van spanning, angst en onveiligheid binnen onze universitaire gemeenschap bestaan. Omdat wij deze signalen zeer serieus nemen, richten wij ons opnieuw tot jullie met dit bericht.

In alle eerlijkheid en openheid willen we aangeven dat ook wij voortdurend zoekende zijn naar de juiste toon en de juiste acties. Ook wij zijn de afgelopen maanden overvallen door enkele incidenten, en door de heftige gevoelens die dit conflict op blijft roepen. Wij willen hiervan leren, en zullen kritisch reflecteren op de houding en acties van onszelf. 

Geen vrijheid zonder veiligheid

Wij vinden het erg dat er mensen zijn die zich op onze campus niet veilig voelen, en wij leven mee met alle mensen binnen en buiten onze universiteit die geconfronteerd worden met de pijn, het verdriet en de angst die het conflict teweegbrengt. Daarom zetten we ons ook in de komende periode in voor verbinding en veiligheid. Maar dat kunnen wij niet alleen. We hebben onze gehele universitaire gemeenschap nodig om dit te realiseren.

Wij vragen daarom iedereen zich hiervoor in te zetten. Die inzet hebben we nodig om in vrijheid met elkaar van gedachten te kunnen wisselen en ons te kunnen uiten, zoals dat op een universiteit de bedoeling is. Discriminatie en haatzaaien is niet toegestaan, maar het gesprek mag best schuren. Het is daarom goed om ook stil te staan bij de impact van onze woorden. Als universitaire gemeenschap moeten we het ongemak van verschil, en de emotie die aan actuele onderwerpen is verbonden, proberen te overbruggen.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de zorg voor een veilige leer- en werkomgeving ligt bij ons als college van bestuur en decanen. Leidinggevenden spreken mensen of groepen aan die onze normen en waarden niet respecteren, gaan hierover in gesprek en nemen indien nodig passende maatregelen. Overigens kan natuurlijk iedereen hierover respectvol het gesprek aangaan. Onze wetenschappers en onze docenten kunnen de diverse perspectieven van vraagstukken zoals deze belichten in het onderwijs, onderzoek en daarbuiten.

Verbinding

We hebben afgelopen periode al het nodige georganiseerd om het gesprek en de verbinding zoveel mogelijk te faciliteren. Er is hiervoor een speciale Taskforce in het leven geroepen die onder andere kennis deelt over het conflict, onder meer in een dossier op de website, en die medewerkers en studenten bijstaat die lijden onder de gevolgen van het conflict.

Leden van het college van bestuur, decanen, leidinggevenden en andere betrokkenen hebben de afgelopen periode daarnaast indringende en verhelderende gesprekken gevoerd met Israëlische en Joodse, Palestijnse en Arabische studenten en medewerkers. Niet alleen omdat de universiteit van hun ervaringen wil leren, maar ook omdat we met elkaar in gesprek moeten blijven en tijd nemen om naar elkaar te luisteren.

Tot slot

In deze moeilijke periode wil de Universiteit Leiden de verbinding blijven zoeken. Juist nu. Als bolwerk van de vrijheid hebben wij met zijn allen de verantwoordelijkheid om het debat te allen tijde mogelijk te maken, mits dit op een respectvolle, zorgvuldige en voor iedereen veilige manier gebeurt.

Als gemeenschap hoort een universiteit bovendien een voorbeeld te zijn voor de samenleving en voor de wereld. Een voorbeeld ook van hoe mensen met elkaar omgaan als ze het niet met elkaar eens zijn. En daar staan wij ook voor. Het verkrijgen van nieuwe inzichten door met elkaar in gesprek te gaan, en daardoor te zorgen voor meer verbinding, is wat onze universiteit al bijna 450 jaar kenmerkt.

Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos
College van bestuur

Henk-Jan Guchelaar, Jasper Knoester, Jan Kolen, Erwin Muller, Sarah de Rijcke, Mark Rutgers en Suzan Stoter
Decanen Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.