Universiteit Leiden

nl en

JEDI Fonds honoreert acht aanvragen

Van een queer kunsttentoonstelling tot een podcast over mensen met een beperking: ook dit jaar heeft het JEDI Fonds weer verschillende projecten gehonoreerd die bijdragen aan diversiteit en inclusie.

Het JEDI Fonds is in het leven geroepen om bij te dragen aan de in het werkplan beschreven D&I-prioriteiten van de Faculteit Geesteswetenschappen, waarbij een specifieke nadruk ligt op het creëren van een inclusieve leeromgeving. Alle medewerkers en studenten van de faculteit konden een projectaanvraag indienen.

‘Het was inspirerend om alle prachtige plannen te lezen en te zien hoe zowel medewerkers als studenten manieren bedenken om diversiteit en inclusie op alle terreinen te bevorderen', zegt Liesbeth Minnaard. ‘Van tentoonstellingen tot innovatieve cursusontwerpen, tot podcasts en collegereeksen: ik ben blij dat het JEDI Fonds voor het derde jaar op rij helpt om een breed scala aan plannen te realiseren.'

Lezingenserie: The Futures of Native American Studies

Uit een toename van het aantal onderzoeksvragen en onderwijsinteresse aan de Universiteit Leiden blijkt dat er momenteel behoefte is aan aanvullende expertise op het gebied van de ervaringen van inheemse Amerikanen met kolonisatie in Noord-Amerika. De JEDI-beurs wordt gebruikt om een lezingenserie op te zetten die toonaangevende onderzoekers op het gebied van Native American Studies uit de Verenigde Staten naar Leiden haalt. Leerworkshops over Native America moeten daarnaast verder onderzoek bevorderen.

Het projectteam bestaat uit Jessie Morgan-Owens (LUCAS), Sara Polak (LUCAS), Mike Schmidli (LUIH), personeel en docenten van North American Studies en studievereniging LUNAS.

LUALA Beats Area Studies Podcast Series

LUALA Beats Area Studies Podcast Series (Leiden University Africa Latin America) is een samenwerking tussen de twee Area Studies-secties van het Instituut voor Geschiedenis. De podcastserie is bedoeld als een platform voor kritische discussies tussen beoefenaars, wetenschappers en studenten over inclusie vanuit het perspectief van Area Studies. Diversiteit, ongelijkheid, macht, dekolonisatie en culturele interacties komen aan bod. Het platform dient ook als instrument voor docenten en studenten om de samenleving te betrekken bij debatten over Afrika en Latijns-Amerika. Zo wordt gestreefd naar kennis en culturele en epistemische inclusie.

Het projectteam bestaat uit Prof. Mirjam de Bruijn, Dr. Sara de Wit, Dr. Walter Nkwi, Dr. Stefano Bellucci, Prof. Ed Amman en Dr. Soledad Valdivia Rivera. Ook studenten zullen betrokken worden.

Queer Art Exhibition

Queer Leiden University wil in samenwerking met gerenommeerde kunstacademies in heel Nederland een innovatieve Queer Art Exhibition organiseren. Dit baanbrekende initiatief heeft tot doel een levendige en inclusieve ruimte te creëren, waarin de talenten van LGBTQIA+-kunstenaars worden belicht. Via een diverse reeks mixed-mediakunstwerken en boeiende paneldiscussies beoogt de tentoonstelling queer stemmen te versterken, de nuances van ruimteherwinning te verkennen en het diepgaande belang van het tonen van de diverse ervaringen binnen de LGBTQIA+-gemeenschap te benadrukken. Dit project getuigt van toewijding aan de bevordering van creativiteit, dialoog en een gevoel van verbondenheid voor de queer artistieke gemeenschap.

Dit project wordt gecoördineerd door Queer Leiden University, een intersectioneel queer-geleide collectieve organisatie die streeft naar verbinding met en ondersteuning van LGBTQIA+-mensen.

Verhalen uit Zuid- en Zuidoost-Azië: een platform

Het doel van het project is om een online platform te creëren voor verhalen als volksverhalen en sprookjes uit de regio Zuid- en Zuidoost-Azië. Deze verhalen zullen beschikbaar worden gesteld in het Engels en een van de talen die worden aangeboden in het BA-programma Zuid- en Zuidoost-Aziatische Studies. Dit gebeurt zowel in geschreven als in audioformaat. Via dit platform worden studenten betrokken bij de rijke cultuur van de regio en haar talen.

Dit project wordt gecoördineerd door SIITAA (Study Association BA South and Southeast). Het projectteam bestaat uit de bestuursleden van het Access & Support Platform (ASP): Anna-Feline Breukers, Jan-Chris Kampfraath, Maria Ghita Voineag, Luca Lavranos, Felicitas Dieke en Kirstel Pool.

The ASPodcast

Podcastserie The ASPodcast belicht de verschillende ervaringen die mensen met een beperking hebben in onze gemeenschap. Door professionele gesprekken, persoonlijke ervaringen en nuttige inzichten met betrekking tot handicap op te nemen, hoopt het initiatief het bewustzijn te vergroten, acceptatie aan te moedigen en positieve verandering teweeg te brengen.

Het projectteam bestaat uit de bestuursleden van het Access & Support Platform (ASP): Ulrika Eglĩte, Vasiliki Kalantidi, Immanuel d’Anjou, Emma Bouwman, Christina Fürsattel en Felicitas Diecke.

Het speelveld egaliseren: Impact van verschillende academische culturen op onderwijspraktijken en leerervaringen

Elk jaar verwelkomt International Studies honderden internationale studenten die het traditionele beeld van een student veranderen. Echter, bestaande beoordelingen en de academische cultuur aan de Universiteit Leiden kunnen deze studenten negatief beïnvloeden of uitsluiten. Om dat te voorkomen, moeten we onze beoordelingen heroverwegen, de academische cultuur van de Universiteit Leiden in twijfel trekken en de tijdsbeperkingen aanpakken waarmee individuele begeleiders worden geconfronteerd bij het creëren van een veilige en inclusieve leeromgeving. Dit project identificeert de diverse leerstijlen, verwachtingen, uitdagingen en behoeften van internationale studenten. Op deze manier kunnen docenten hun collegeontwerpen verbeteren en onze academische cultuur aanpassen aan de diverse studentenpopulatie.

Dit project staat onder leiding van Aholi So (BA International Studies).

Diversiteit door migratie

De Universiteit Leiden is verankerd in een sociale en stedelijke omgeving waar internationale en interne migratie ertoe doen. Het bestaande lesprogramma biedt studenten een basisbegrip van migratie. Om inclusiever onderwijs te bewerkstelligen, rust "Knowing Diversity Through Migration" studenten uit met praktische onderzoeksvaardigheden om lokale migrantengemeenschappen te bestuderen. Studenten leren hoe ze etnografische studies moeten uitvoeren en half-gestructureerde interviews moeten afnemen met de migrantengemeenschap van hun keuze in de regio Den Haag of Leiden. Het project zal een minorcursus ontwikkelen binnen de bacheloropleiding Internationale Studies of geïntegreerd worden in een honoursprogramma dat studenten traint en begeleidt bij het maken van een onderzoeksplan, het schrijven van onderzoeksrapporten en het organiseren van publieke evenementen (openbare lezingen, korte documentaires en tentoonstellingen).

Dit project staat onder leiding van Yujing Tan (BA International Studies) en Jovan Pešalj (BA International Studies).

Symposium 'Underexposed: de onderwerpen die nog niet in de geschiedenisboeken staan'

In lijn met het lustrumthema van HSVL, 'Verlichting', belicht het symposium van 2024 onderwerpen die nog onvoldoende aan bod komen in historische discussies, door de aandacht te verleggen van de canon die domineert in de collegezalen en de gangbare interpretatie van de Verlichting. Het programma richt zich op drie onderbelichte aspecten: koloniale geschiedenis, minderheden en ongelijkheid tijdens de Verlichting. Op deze manier hoopt de vereniging een complexe visie te bieden die geschiedenisboeken in een ander licht plaatst,

Dit project wordt geleid door HSVL, de studievereniging voor de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.