Universiteit Leiden

nl en

Erwin Muller benoemd tot vice-rector Organisatieontwikkeling

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden benoemt Erwin Muller tot vice-rector Organisatieontwikkeling. Hij gaat in deze rol bijdragen aan de verdere professionalisering en verbetering van de organisatie van de universiteit conform het Strategisch Plan.

Ruimte voor vernieuwing

CvB voorzitter Ottow: ‘De professionalisering en verbetering van de organisatie van de universiteit is cruciaal om goed voorbereid te zijn op ontwikkelingen en uitdagingen van vandaag. We willen als CvB volop uitvoering geven aan onze ambities van ons strategisch plan. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we de nodige organisatorische ruimte creëren om werkdruk hanteerbaar te maken, bijvoorbeeld door onze (besluitvormings)processen en systemen slimmer in te richten.’

Ze vervolgt: ‘Hoe versterken we onze structuur voor de toekomst? Hoe komen we gezamenlijk tot scherpere keuzes? Hoe gaan we meer als één organisatie samenwerken? Onze ambities voor interdisciplinaire samenwerking maar ook de toegenomen schaarste van middelen nopen hiertoe. De vice-rector organisatieontwikkeling gaat hierin een belangrijke rol spelen. De decanen en de Raad van Toezicht onderschrijven het belang van deze nieuwe rol.’

Op verzoek van de Universiteitsraad (UR) licht het CvB het proces rond deze benoeming nader toe in de vergadering van de UR op 22 april.

Alle vertrouwen

Over de benoeming van Erwin Muller zegt Ottow: ‘We zijn blij met de steun van decanen voor deze nieuwe rol waarbij de vice-rector ons CvB gaat adviseren en de bestuurlijke slagkracht gaat versterken. En we zijn verheugd dat één van hen deze nieuwe rol van vice-rector organisatieontwikkeling op zich wil nemen. Erwin Muller is een zeer ervaren en verbindende bestuurder en beschikt over een breed netwerk binnen en buiten de universiteit. We hebben alle vertrouwen in hem en zien uit naar de verdere goede samenwerking.’ Voor de vervulling van deze functie is een gerede kandidaat procedure gevolgd.

Samen daadwerkelijk organisatieverbeteringen realiseren

Prof. mr. dr. Erwin Muller (1965), hoogleraar Veiligheid en recht, is sinds 1988 verbonden aan de universiteit. Muller gaat deze tijdelijke functie per 1 mei 2024 vervullen en is voor vier jaar benoemd. Hij rapporteert aan het College van Bestuur. Hij legt per 1 mei 2024 zijn taken als decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) neer, maar blijft wel aan als bestuurder van de Campus Den Haag. Muller over zijn benoeming: ‘Ik ben verheugd om te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie van de universiteit in veranderende tijden en complexe uitdagingen. Daarbij zal ik intensief gebruik maken van mijn bestuurlijke en inhoudelijke ervaring binnen en vooral ook buiten de universiteit. Ik zal vooral proberen tot daadwerkelijke uitvoering te komen in nauwe afstemming en consultatie met betrokkenen binnen en buiten de universiteit.’ 

Bestuur FGGA

Het decanaat van de Faculteit Governance and Global Affairs zal op interim-basis worden vervuld door de huidige vicedecaan, Koen Caminada. Maarja Beerkens (onderwijsdirecteur Bestuurskunde) zal in het faculteitsbestuur FGGA tijdelijk de rol van vicedecaan Onderwijs op zich nemen. Overige leden in het faculteitsbestuur zijn en blijven: Niels Laurens, directeur bedrijfsvoering/ portefeuillehouder bedrijfsvoering en Sterre Burmeister, assessor/portefeuillehouder studentzaken.

Middels een open procedure zal een nieuwe decaan voor de Faculteit Governance and Global Affairs worden geworven. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.