Universiteit Leiden

nl en

Fietsend naar een gelijkere wereld

Een fietstour is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt bij het onderwerp ongelijkheid. Toch bedachten studenten van een Master Honours Challenge deze én andere oplossingen om lokale ongelijkheid aan te pakken. Creativiteit en empathie bleken daarbij nuttige ingrediënten.

Echte challenges

In de Master Honours Challenge Tackling Inequalities worden studenten aangemoedigd zich te verdiepen in verschillende thema's van ongelijkheid, zoals genderongelijkheid, sociaaleconomische verschillen en nog veel meer. Naast dit theoretische deel, ontwerpen ze in groepjes uitvoerbare oplossingen voor de dagelijkse problematiek van stakeholders. Dit varieert van het creëren van gelijke kansen binnen een organisatie tot het verbeteren van burgerparticipatie onder lastig bereikbare groepen. Vanavond presenteren de studenten hun resultaten aan de stakeholders.  

Lokale gemeenschap

Verandering schuilt in een klein hoekje - met name in de kleine hoekjes van Den Haag. Een groepje studenten zocht manieren om het negatieve imago van een buurt in Den Haag te veranderen. Ze creëerden een fiets- en wandelroute langs lokale hotspots. De groep presenteert de route en licht de impact ervan toe. ‘De tussenstops steunen kleine ondernemingen en bieden mogelijkheid om in contact te komen met de lokale gemeenschap.’ 

Farah, masterstudent politicologie, vond het leuk om aan dit project te werken. ‘Het ontwikkelen van deze tour heeft mijn beeld van de buurt veranderd. Toen ik daar was, was het gewoon een rustige en schone buurt. Hopelijk gaan meer mensen dat inzien.’ Ze is dankbaar voor de ervaring die ze in voorgaande weken heeft opgedaan. ‘Dit is een hele impact- en inzichtvolle cursus. Ik heb geleerd dat creativiteit erg waardevol is in het dagelijks leven, vooral bij dit soort challenges.’  

Veilige omgeving

Aya Ezawa is diversity officer bij het Diversity and Inclusion Expertise Office van de universiteit. Tijdens de cursus gaf Aya een interactief gastcollege. Vanavond is ze terug als één van de stakeholders. Studenten die samenwerkten met Aya ontwierpen een prototype voor een walk-en-talk om het gesprek over het koloniale en slavernijverleden van de universiteit te bevorderen. ‘Het is een veilige omgeving om vragen te stellen zonder dat je een expert hoeft te zijn’, legt een van de studenten uit.  

De walk-en-talk moet het toegankelijker maken voor studenten om deel te nemen aan het gesprek. Aya is tevreden met het gedane werk. ‘Ik ben onder de indruk van het brede publiek dat ze wisten te bereiken – met name ook zij die het een lastig onderwerp vinden, dus niet alleen de usual suspects. De studenten waren empathisch en wisten contact te leggen met mensen met heel verschillende perspectieven.’  

Trots

Docenten Niloufar Daneshkhah and Aayushi Shah sluiten de bijeenkomst af met een warm applaus voor de studenten. Ook verrasten ze iedereen met een klein bedankje. ‘We zijn heel tevreden met de eindresultaten. Het is geweldig om te zien wat de studenten hebben bereikt. We zijn enorm trots en kijken er nu al naar uit om dit vak volgend jaar weer te geven!’ 

Tekst: Lin Kokshoorn 
Foto’s: Nesie Wang 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.