Universiteit Leiden

nl en

Honoursconferentie 2024: waarom luisteren waardevol is

Een evenement waar studenten uit alle honoursprogramma’s elkaar ontmoeten, van elkaar leren en inspiratie opdoen. Dat is het idee achter de Honoursconferentie, die eind februari plaatsvond in de Oude Sterrewacht. De rode draad van de middag: waarom luisteren loont.

Kenmerkend voor honoursonderwijs is het dat het studenten van uiteenlopende studies samenbrengt en uitdaagt buiten hun comfortzone te treden. Zo zijn er honoursstudenten die samen duurzaamheidsvraagstukken oplossen, terwijl anderen zich verdiepen in leiderschap of zich bezighouden met de relatie tussen wetenschap en de maatschappij.    

Dat samenbrengen van mensen met diverse achtergronden is ook de kracht achter de Honoursconferentie, zegt studentassessor Veerle Berk: ‘We hebben een programma samengesteld met focus op interdisciplinariteit en samenwerken. Ik hoop dat studenten meenemen dat er heel veel mogelijk is en dat het niet uitmaakt wat je doet, als je maar enthousiast bent.’ 

Anders dan verwacht

Op de Honoursconferentie delen studenten wat ze in het honoursonderwijs geleerd hebben. Wat dit jaar opvalt: de kracht van goed luisteren. Zo leerden Claudia Pili en Mateo Bilbao van het Honours College Science, Society and Self in een vak over onderhandelingen dat je daarbij juist ook oog moet hebben voor de wensen van de tegenpartij. Mateo: ‘Onderhandelen is geen gevecht tussen de ene en de andere partij; onderhandelen gaat over krijgen wat je kunt en de ander helpen om ook zoveel mogelijk te krijgen.’  

Open communicatie

Masterstudent Guarav Sharma deed dankzij het Leiden Leadership Programme ervaring op met een andere vaardigheid: inclusief leiderschap. Dit draait om het creëren van ‘een welkome sfeer waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en het gevoel heeft dat die erbij hoort’, legt Guarav uit.  

Ook hier komt luisteren goed van pas. Het is belangrijk dat diversiteit en inclusiviteit niet verzandt in een blame game. ‘De vraag moet telkens zijn: wat zien we niet goed gaan en hoe kan dat beter?’ Daarbij is het belangrijk om empathisch te zijn. ‘Bijvoorbeeld door actief te luisteren, jezelf in iemand anders schoenen te plaatsen en open te communiceren.’ 

Samenwerken met je ouders

Open communiceren staat ook bij de presentatie van Thijs van den Berg centraal. In de Honours Class ‘Strategies for resilience’ leerde hij het belang van in-groups en out-groups: ‘Mensen bepalen automatisch wie tot hun groep behoren en wie niet. Aan de mening van wie niet tot onze groep behoort, hechten we minder waarde.’  

Voor het vak paste Thijs dit inzicht toe op zijn eigen leven: hij ging het gesprek aan met zijn ouders over hun opvoedstijl. Daarbij paste hij een strategie van samenwerken toe die hij in de cursus geleerd had: ‘Zie het gedeelde doel en deel het perspectief van de ander.’ En, niet onbelangrijk bij al dat luisteren naar anderen: ‘Verander zelf ook als je iets anders wilt zien.’  

Tekst: Femke van de Griendt
Foto's: Buro JP

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.