Universiteit Leiden

nl en

Rondreizende tentoonstelling ‘Presenteren met de stad’ geopend in het Lipsius

De rondreizende tentoonstelling ‘Presenteren met de stad’ is neergestreken in het Lipsius. In de presentatie laten studenten en onderzoekers zien hoe hun onderzoek een bijdrage heeft geleverd aan de stad.

De tentoonstelling ‘Presenteren met de stad’ vloeit voort uit het project ‘Leren met de stad’, waarvoor studenten van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en mboRijnland werken aan maatschappelijke uitdagingen.

Waardevolle zoektocht

In de tentoonstelling is op pilaren van gestapelde dozen uitleg te lezen over de verschillende projecten die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd. Zo is er aandacht voor het werk van universitair docent Elpine de Boer en haar studenten Religiewetenschappen, die in Leiden-Noord onderzochten  of en hoe culturele en religieuze factoren een rol spelen bij  het vragen om hulp.

Typisch Leids is het project ‘Sporen van Drie Oktober’. Met de 450e viering van Leidens Ontzet in het vooruitzicht zijn twee studenten Geschiedenis en twee studente Archeologie de archieven ingedoken om lang vergeten bronnen te bestuderen. Wat is er destijds precies gebeurd en hoe zien we daar nu nog sporen van?

‘Als archeologen en geschiedenisstudenten werken we eigenlijk nooit samen’, vertelt Alexander Nuijten, een van de historici uit het project. ‘Het was dus best een zoektocht om onze werkwijzen bij elkaar te krijgen, maar volgens mij was dat uiteindelijk juist heel waardevol.’

Contact met de Leidse samenleving

Vice-decaan Jeroen Touwen sluit zich hierbij aan. Het initiatief doet hem denken aan de ‘revolutionaire jaren zeventig van de vorige eeuw’ toen universiteiten probeerden los te breken uit het klassieke stramien en meer onderdeel te worden van de universiteit. ‘Net als toen kom je nu ineens in contact met de Leidse samenleving.’

De tentoonstelling Presenteren met de stad is tot en met 30 april te zien in het Lipsius.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.