Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden/LUMC schaft cum laude af in de master Geneeskunde

Per 1 september 2024 is er geen predicaat cum laude meer voor de master Geneeskunde. Het College van Bestuur besloot onlangs een ontheffing te verlenen voor de faculteit geneeskunde van Universiteit Leiden/LUMC. Het besluit past in de lijn van andere geneeskunde opleidingen in Nederland.

Waarom wordt van de cum laude regeling afgestapt?

De driejarige master Geneeskunde van Universiteit Leiden/LUMC bestaat voor het grootste deel uit coschappen. Om het werkplekleren optimaal te ondersteunen, kiest de opleiding voor programmatisch toetsen. Bij programmatisch toetsen zijn de beoordelingen gebaseerd op meer meetmomenten met een terugkoppeling in het portfolio. Dit geeft een beter beeld van de ontwikkeling van de competenties van de arts dan een toets met een cijferbeoordeling.

Het afschaffen van de cijferbeoordeling leidt tot een te smalle basis voor het predicaat cum laude. Voor de overige opleidingen van de Universiteit Leiden blijft het cum laude-predicaat wel van toepassing.

Voor wie heeft de afschaffing gevolgen?

De studenten die vanaf 1 september 2024 starten, doen de master Geneeskunde zonder de mogelijkheid tot het behalen van cum laude. Voor studenten die vóór 1 september 2024 aan hun masterprogramma beginnen/ zijn begonnen, blijft het mogelijk cum laude te behalen. In geval van een overstap van het huidige naar het herziene programma geldt een overgangsregeling op maat. Deze studenten hebben tot en met 31 augustus 2027 de mogelijkheid de studie met een cum laude af te ronden.

Wat betekent de afschaffing in de praktijk?

Een student krijgt geen cijfers meer toegekend, maar een beoordeling met voldaan/niet voldaan. Door de feedback krijgen beoordelaars een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de student. Ook blijkt dat de student bij het afschaffen van cum laude zich meer richt op ontwikkeling en zelfregulerend leren. Het afschaffen van cum laude heeft daarnaast een positief effect op studentenwelzijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.