Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingsdebat Studentenraad: catering, toegankelijkheid en welzijn

Van 22 tot 25 april mag je als student weer stemmen voor de studentengeleding van de Faculteitsraad. Prominenten van vier studentenpartijen gingen daarom afgelopen donderdag in debat over thema's die de studenten nauw aan het hart liggen.

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. Negen personeelsleden en negen studenten fungeren als vertegenwoordiging van de facultaire gemeenschap, waarbij zij gebruikmaken van instemmings- en adviesrecht. Elk jaar wordt in het voorjaar een nieuwe studentgeleding gekozen. 

Het debat opende met een korte introductie van elke partij, waarna werd gediscussieerd aan de hand van vragen uit het publiek. Hier kwamen veel onderwerpen aan bod, van de catering tot het geven van hybride lessen en de perikelen van minder fietsenstallingen voor studenten. Voor het verbeteren van de kantine was een breed draagvlak, maar er was discussie over wat de beste verbeteringen zouden zijn. Zo kwamen langere openingstijden, verbeterde voedselkwaliteit, lagere kosten en toegang tot magnetrons ter sprake.

Actief betrokken

Aan het einde van het debat werd bediscussieerd hoe studenten actiever betrokken kunnen worden bij universiteitspolitiek. Het animo daarvoor lijkt laag te liggen en de kandidaten waren het eens dat een debat een goede eerste stap is. Maar daarmee is de kous nog niet af. Bij toekomstige verkiezingsdebatten dient ook catering aanwezig te zijn, vinden de kandidaten. Alle kandidaten willen zich ook sterk maken voor studentenwelzijn. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.