Universiteit Leiden

nl en

Advies ongewenst gedrag openbaar

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Leiden maakt vandaag, 13 mei 2024, het advies openbaar van de onderzoekscommissie die meldingen onderzocht over ongewenst gedrag en schending van de wetenschappelijke integriteit. Deze meldingen hebben betrekking op een hoogleraar en diens partner (voormalig medewerker) van de universiteit.

Deze publicatie betreft de versie van het adviesrapport dat door de commissie is geanonimiseerd en aangeboden aan het CvB. Het advies is opgesteld door een door het CvB ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie met als leden: mr. dr. Yvonne Erkens (voorzitter), prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg en prof dr. Maghiel van Crevel. Over dit advies en het besluit dat het CvB op basis hiervan heeft genomen, berichtte de universiteit op 25 april.

Het CvB heeft na zorgvuldige afweging besloten dit advies openbaar te maken. Hierbij is meegewogen dat dit het nadrukkelijk verzoek is van de onderzoekscommissie. Op deze manier, zo stelt de commissie, kan het openbare advies bijdragen aan het bredere gesprek over kwesties van sociale veiligheid en wetenschappelijke integriteit. Het CvB realiseert zich, net als de commissie, dat er lessen te leren zijn, voor de faculteit, maar ook in bredere zin voor de universiteit en voor de sector.

CvB-voorzitter Annetje Ottow: ‘Het is niet gebruikelijk om dit soort adviezen openbaar te maken, vanwege de bescherming van personen die mogelijk herleidbaar zijn. Ik realiseer me dat de publicatie een trendbreuk is. Alles zorgvuldig afwegend vinden wij het belangrijk om hierover volledig transparant te zijn.’

‘Door open te zijn over het onderzoek waartoe we opdracht gaven, kunnen we werken aan herstel en daarnaast de stappen zetten die nodig zijn om ongewenst gedrag op de universiteit te voorkomen en/of eerder te signaleren. Ook maken we hiermee duidelijk dat we sociale veiligheid serieus nemen en dit soort gedrag absoluut niet tolereren. In het KNAW-rapport van Naomi Ellemers over sociale veiligheid in de wetenschap wordt het belang van transparante communicatie over de aanpak van probleemsituaties eveneens benadrukt.’

‘Ook de commissie stelt terecht dat er lessen te leren zijn: het gaat hier niet alleen over een individuele wetenschapper, maar ook over de rol van de omgeving: de faculteit, de universiteit en de sector. Daarnaast willen we vanzelfsprekend ook de melders beschermen die zo moedig naar voren stapten. Ook daarom maken we dit advies openbaar.’

Rapport tweetalig:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.