Universiteit Leiden

nl en

Bericht van college van bestuur

Het is erg onrustig op de Nederlandse Universiteiten. We hebben allemaal gezien wat er op verschillende campussen in het land plaats heeft gevonden en plaats vindt. Protesten, demonstraties, bezettingen. Situaties en taferelen die ons allen diep raken.

Op de Universiteit Leiden hebben we al langere tijd te maken met leden van onze gemeenschap die zich onveilig voelen of boos zijn. Vanwege de aanhoudende oorlog in Gaza en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Die vragen hebben of eisen stellen. De recente gebeurtenissen op de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht zorgen ook op onze campus voor bezorgdheid. Hetzelfde geldt voor de protesten waar wij deze week op onze eigen campus mee te maken hebben.

Ook wij maken ons zorgen over de gang van zaken. Wij, het college van bestuur en de decanen van de Universiteit Leiden, willen ons uiterste best om doen om onze gemeenschap bijeen en veilig te houden en zaken helder te maken. Daarom vinden we dit een belangrijk moment om jullie over een aantal zaken te informeren. We delen hiertoe graag een aantal documenten.

  • Allereerst een overzicht van de veiligheid op onze campus. Daarin lezen jullie onder andere wat de stand van zaken is met betrekking tot enkele incidenten uit het recente verleden. Ook leggen wij uit waarom bepaalde veiligheidsmaatregelen helaas nog altijd nodig zijn, en wat de taken en bevoegdheden van ons personeel zijn.
  • Ook delen we een zogenoemde ‘onepager’ met jullie. Hierin sommen we op wat er wel (en niet) mogelijk is rond protesten op onze universiteit. In wezen is het een beknopte versie van onze huisregels. Deze opsomming is in overeenstemming met de richtlijn die de Universiteiten van Nederland (UNL) eerder deze week naar buiten gebracht heeft.
  • En zoals gisteren aangegeven informeren we jullie over ons voorlopige beleid ten aanzien van onze bestaande samenwerkingsverbanden met Israëlische universiteiten. Dit voorlopige beleid is tot stand gekomen door de vele gesprekken die we de afgelopen maanden met verschillende experts en groepen uit onze universitaire gemeenschap hebben gevoerd. Bij het vervolg zullen we intensief de medezeggenschap betrekken.

Door deze informatie met jullie te delen, hopen we meer duidelijkheid en begrip te kweken binnen onze universitaire gemeenschap. Het is belangrijker dan ooit dat we met elkaar in gesprek blijven, en elkaar niet uit het oog verliezen. Voor oproepen tot geweld, haatzaaien, discriminatie, antisemitisme of moslimhaat is geen plaats op onze universiteit. We moeten  open blijven staan voor andere meningen en overtuigingen. Dit is wat ons al bijna 450 jaar verbindt, en ons tot een bolwerk van de vrijheid maakt.

Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos
College van bestuur Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.