Universiteit Leiden

nl en

Gezamenlijke oplossing benoeming vice-rector organisatieontwikkeling

Een bemiddelingsgesprek heeft vrijdag 17 mei plaatsgevonden tussen de Universiteitsraad en het College van Bestuur over de benoemingsprocedure van de vice-rector organisatieontwikkeling, Erwin Muller. Wij zijn tot een oplossing gekomen voor het geschil.

Het College van Bestuur heeft erkend dat er instemmingsrecht is voor het instellen van een bijzondere bestuurlijke rol zoals voor deze vice-rector. Het spijt het College van Bestuur dat de Universiteitsraad niet tijdig is meegenomen in de procedure. De Universiteitsraad waardeert de toezegging dat de medezeggenschap voortaan als een strategische en gelijkwaardige gesprekspartner tijdig wordt geconsulteerd, op een moment dat advies of instemming nog van wezenlijk invloed kan zijn op de besluitvorming.

Het College van Bestuur zal zo snel mogelijk in overleg met de Universiteitsraad het traject realiseren tot legalisering van de functie van vice-rector organisatieontwikkeling. De Universiteitsraad is niet langer voornemens om een procedure te starten bij de landelijke geschillencommissie medezeggenschap. Erwin Muller kan nu alvast beginnen in zijn rol als vice-rector Organisatieontwikkeling.

Annetje Ottow, collegevoorzitter: 'We zijn zeer verheugd met het resultaat. We hebben geleerd dat het van groot belang is dat we ons ook onder hoge tijdsdruk aan de juiste procedures houden.'

Pauline Vincenten, voorzitter Universiteitsraad: 'Door het gesprek heeft de Universiteitsraad het vertrouwen dat het College van Bestuur de medezeggenschap beter zal betrekken bij de besluitvorming van de universíteit, nu en in de toekomst.'

Het College van Bestuur en de Universiteitsraad zijn het erover eens dat er verdere professionalisering en modernisering nodig is om de medezeggenschap beter tot zijn recht te laten komen. Wij zullen op korte termijn verder met elkaar in gesprek gaan over hoe we dit alles vorm kunnen geven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.