Universiteit Leiden

nl en

Vanessa Mak en Herman Paul nieuwe leden KNAW

De KNAW heeft zeventien nieuwe leden gekozen, waaronder hoogleraar Burgerlijk Recht Vanessa Mak en hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen Herman Paul van Universiteit Leiden. De circa zeshonderd leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines.

Op maandag 30 september worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd. Een lidmaatschap is voor het leven. Op de website van de KNAW kan je lezen wie de andere nieuwe leden zijn. De nieuwe Leidse leden zijn:

Vanessa Mak, hoogleraar Burgerlijk Recht

Vanessa Mak is een privaatrechtjurist die onderzoek doet op het gebied van contractenrecht, met een focus op consumentenrecht in de Europese markt. Ze bestudeert het recht niet alleen als systeem op zichzelf, maar interdisciplinair als onderdeel van marktordening en rechtspolitieke keuzes. Zij onderzoekt manieren waarop het consumentenrecht de relaties tussen bedrijven en consumenten kan ondersteunen in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en duurzaamheid.

Ook onderzoekt Mak processen van rechtsvorming waarbij private partijen eigen regelgeving ontwikkelen in de vorm van contracten en gedragscodes, zoals bijvoorbeeld bij online platforms. Wie maakt in dat geval de regels en hoe kan daarbij rekening worden gehouden met nationale of Europese wetgeving en vooral met consumenten zelf? Mak heeft hierover toonaangevende monografieën en artikelen geschreven.

Herman Paul, hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen

Herman Paul doet onderzoek op het snijvlak van geschiedenis, filosofie en wetenschapsethiek. Opgeleid als geschiedfilosoof, schreef hij een boek over Hayden White en ontwikkelde hij een conceptueel instrumentarium om te onderzoeken hoe mensen zich verhouden tot hun verleden.

Ook schreef hij artikelen over wetenschappelijke ‘deugden’ en ‘personae’, die door collega’s wereldwijd zijn opgepikt. In zijn huidige onderzoek maakt Paul deze concepten vruchtbaar voor de geschiedenis van de geesteswetenschappen. Terwijl methoden en technieken vaak per discipline en periode verschillen, brengt onderzoek naar eigenschappen van goede wetenschappers zowel kruisbestuivingen tussen vakgebieden als historische continuïteiten aan het licht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.