Universiteit Leiden

nl en

Afscheid van Diversity Officer Aya Ezawa: Onvermoeibaar pleitbezorger van D&I

Aya Ezawa nam op 11 juni met een bijeenkomst in het Academiegebouw afscheid als Diversity Officer van de Universiteit Leiden. Ze was sinds haar benoeming in 2019 onvermoeibaar adviseur voor cultuurverandering en pleitbezorger van diversiteit, inclusie en gelijke kansen voor iedereen.

Het ging Ezawa en haar team van het D&I Office daarbij niet alleen om cijfers, projecten of ‘toolkits’. Haar werk was vooral gericht op de bewustwording die nodig is ter bevordering van D&I en gelijke kansen. Dat was niet altijd makkelijk, zo gaf ze aan op de afscheidsbijeenkomst. ‘Het is één ding om het bordje van een toilet of aanhef in een e-mail te veranderen. Het is iets anders om mensen, hun houding en dagelijkse praktijk te veranderen.’

Wereld te winnen

De universiteit is al veel inclusiever geworden, maar er is nog een wereld te winnen. Ezawa: ‘Hoewel het proces langzaam gaat, en voor velen te langzaam, denk ik dat er zeker beweging is met alle inspanningen die we hebben geleverd om meer zichtbaarheid, bewustzijn en betrokkenheid te creëren bij mensen op alle niveaus van de universiteit.’

Collegevoorzitter Annetje Ottow prees Ezawa om haar doorzettingsvermogen en daadkracht: ‘Jij was een onvermoeibaar pleitbezorger voor het belang van D&I en van de minderheidsstemmen die gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien. Jouw werk heeft ons dichter bij ons doel gebracht om een ​​inclusieve en diverse academische gemeenschap te zijn.’

Veel zichtbaarder

Volgens Ottow is er de laatste jaren veel veranderd: ‘Ons D&I-beleid en de betekenis ervan zijn vandaag de dag veel zichtbaarder dan toen jij in jouw functie begon. Het jaarlijkse D&I-symposium trekt bijvoorbeeld een groot en zeer divers publiek. De aanwezigheid van het D&I Office in onze nieuwsbrieven en op sociale media heeft zeker bijgedragen aan de zichtbaarheid en erkenning van de zo belangrijke thema’s diversiteit en inclusie.’

Daarnaast benadrukte Ottow het vermogen van Ezawa om mensen bijeen te brengen en te verbinden. ‘In de afgelopen periode hebben wij sterk op jouw contacten en expertise vertrouwd. Maar ook veel gehad aan het vertrouwen dat al deze groepen in jou persoonlijk hebben. Ze zijn zeker door jou gehoord en gezien, met empathie en respect voor hun gevoelens en opvattingen. Dankzij jou zijn op onze universiteit mooie ontmoetingen en ontroerende gesprekken tot stand gekomen en hebben mensen meer begrip voor elkaar gekregen. Daar ben ik je heel dankbaar voor.’

'Dankzij jou hebben mensen meer begrip voor elkaar gekregen'

Weerstand

Dat meer diversiteit niet vanzelf gaat, heeft Ezawa de afgelopen jaren ook ondervonden. Zij en haar team hadden regelmatig te maken met weerstand en tegenstand. ‘De rol en de positie van een D&I Officer zijn niet makkelijk, en regelmatig onderwerp van discussie, binnen en buiten de universiteit.’ Ezawa werd regelmatig persoonlijk aangevallen, bijvoorbeeld op social media. Karin Horsman, directeur van de directie Strategie en Academische Zaken (SAZ), benadrukte in haar toespraak dat dit veel te ver gaat en door de universiteit nooit zal worden getolereerd. Ze gaf aan veel respect te hebben voor de wijze waarop Aya desondanks standhield en onvermoeibaar doorging met haar missie.

Horsman noemde in haar toespraak een aantal belangrijke mijlpalen van Ezawa’s werk:

  • Toegankelijkheid van gebouwen
  • Gender-neutrale aanspreekvorm
  • Onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van de universiteit
  • Monitoring van diversiteit
  • Netwerken en community
  • Jaarlijks D&I-symposium
  • Regiegroep en Taskforce Israël-Palestina

Ze besloot met enkele meer persoonlijke observaties. ‘Aya, jij deed het op jouw manier, en je trok je niet altijd iets aan van de ‘bestuurlijke route’. Jouw standvastigheid en volharding waren groot. Ik wil je bedanken voor alles dat je mij geleerd hebt.’

Ezawa bedankte ten slotte het D&I-team, de netwerken en alle medewerkers en studenten die haar hierbij het vertrouwen gaven, steunden en geholpen hebben het D&I-beleid verder te brengen. De afgelopen vijf jaar waren een achtbaan, maar de vele ontmoetingen, de kritische stemmen, initiatieven en samenwerking gaven mij energie. Zonder jullie had ik mijn werk niet kunnen doen.’

Aya Ezawa gaat zich nu weer wijden aan haar werk als socioloog en als universitair docent Modern Japan Studies aan de Faculteit Geesteswetenschappen. De komende tijd blijft zij op de achtergrond nog wel adviseren in het Regieteam en in de Taskforce Israël-Palestina, totdat er een opvolger is aangesteld.

Foto's: Danique ter Horst

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.