Universiteit Leiden

nl en

Bezoek aan Ghana: Universiteit Leiden versterkt banden met partners in Afrika

Universiteit Leiden gaat haar samenwerking met kennisinstellingen in Afrika verder verdiepen. Tijdens een reis naar Ghana is met diverse kennisinstellingen uit Afrika doorgepraat over intensievere samenwerking.

Vaccinontwikkeling, ondernemerschap en innovatie en klimaatverandering: het zijn maar een aantal van de vele gebieden waarop wetenschappers van Universiteit Leiden samenwerken met partners in Afrika. Met de Afrikastrategie, die voortkomt uit de ambitie voor strategische samenwerking uit het strategische plan van Universiteit Leiden, wil de universiteit dit soort samenwerkingen verder verdiepen. Dat gebeurt door de kennis die er binnen de universiteit is nog dichter bij elkaar te brengen. Ook wil ze de positie en invloed van Afrikaanse (met name jonge) wetenschappers helpen versterken en gezamenlijk bouwen aan kennisproductie.

Urgente mondiale uitdagingen

Van 21 tot en met 25 mei bezocht de delegatie de Internationale Week van de Universiteit van Ghana in Accra. Onder hen waren Leidse wetenschappers, de Dean van de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en de University of Edinburgh (strategische partner van Leiden). Zij spraken met kennisinstellingen uit Ghana, Kenia, Oeganda, en Zuid Afrika over gezamenlijke prioriteiten voor verdere samenwerking op het gebied van onder andere biomedisch onderzoek, duurzaamheid en cultureel erfgoed.

Universitair hoofddocent David Ehrhardt (LUC en covoorzitter Leiden African Studies Assembly): ‘De workshops die we deden, leverden veel concrete manieren op om samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan PhD-trainingen, veldscholen en thesislabs.’ Elsie Onsongo (Directeur LDE Centre for Frugal Innovation in Nairobi): ‘Ik ben deze week uitgedaagd om samenwerkingen over de hele linie te verkennen om urgente mondiale uitdagingen aan te pakken.’

Zuid-Zuid-samenwerking

Speciale aandacht was er voor de samenwerking tussen Afrika en Zuidoost Azië, waar Universiteit Leiden ook intensief werkt. Het in Leiden gevestigde International Institute for Asian Studies bouwt Zuid-Zuid-netwerken uit van wetenschappers rondom thema’s als verstedelijking. Lalita Hanwong (Kasetsart University, Thailand): ‘We kijken vaak naar het Noorden voor goede voorbeelden. Maar zowel Zuidoost-Azië als Afrika hebben opvallende overeenkomsten op het gebied van flora en fauna, voedsel, cultuur en koloniale geschiedenis. Hoe meer ik mijn collega's uit Afrika leer kennen, hoe meer ik van onszelf begrijp.’

Afrika Platform

Onderdeel van de Leidse Afrika strategie is de oprichting van een Afrika Platform, dat het huidige LeidenASA netwerk verder uitbouwt. Iedereen die zich richt op Afrika kan elkaar hier vinden. Onderzoekers, studenten, financieringsmogelijkheden en onderwijs komen samen om zoveel mogelijke synergiën te leggen tussen verschillende initiatieven. Daarnaast wordt dit platform een kanaal voor vragen en ideeën van buitenaf. Eind 2024 wordt dit platform feestelijk gelanceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.