Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester is de decaan van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven.

Donderdag 6 juni

‘De ochtend is gevuld met overleggen met bureaustaf, met onze rector Hester Bijl en met collega-voorzitters van de wetenschapsdomeinen in het land. Er speelt erg veel deze week. Het hoofdlijnenakkoord van de coalitie die het nieuwe kabinet gaat vormen baart veel zorgen. Waar we met minister Dijkgraaf een groot pakket aan broodnodige investeringen in onderwijs en onderzoek hebben meegemaakt, is de nieuwe coalitie vastbesloten dat weer allemaal weg te snijden. Zeer onverstandig in mijn ogen en ook niet passend bij de ambities van de coalitie om een kennisintensieve economie te stimuleren. En natuurlijk een slecht vooruitzicht voor de universiteiten.

Vooral het voornemen te bezuinigen op de sectorplannen uit 2022/2023 is onbegrijpelijk. Deze plannen hebben als doel een betere afstemming tussen faculteiten in het land en versterking van disciplines op landelijk erkende zwaartepunten. Ze worden vaak door het ministerie met trots gepresenteerd als voorbeeld van doelgerichte investeringen gedaan in samenwerking met het veld. Het is dus zeer wrang dat dit instrument op de lijst van bezuinigingen staat. We leggen ons er dan ook niet zomaar bij neer. Gisteren heb ik als voorzitter van het landelijke bètadomein samen met de voorzitters van de domeinen Techniek, Medisch en Social Sciences & Humanities al overleg gevoerd met ambtenaren van het ministerie om onze verbijstering en ons verzet uit te drukken. We hebben een gezamenlijke brief in voorbereiding om bij politici en andere betrokkenen het belang van de sectorplannen te benadrukken.

Een andere zaak die veel aandacht vraagt op dit moment is Beethoven, het overheidsprogramma om het aantal afgestudeerden voor de arbeidsmarkt in de hightech/chipindustrie in het land te verhogen. Hoewel we niet zijn uitgenodigd hier een voorstel voor in te dienen, zijn we vast van plan wel aan te haken en in goed overleg daarover met de TU Delft. We hebben als FWN veel expertise in technologie gericht op instrumentatie en dit is de gelegenheid om dat voor het voetlicht te brengen en verder uit te bouwen. Laten we de bescheidenheid afwerpen!

Na een nuttig informeel lunchoverleg met de wetenschappelijk directeuren in de Hortus, spoed ik me naar de opening van het nieuwe researchgebouw van Johnson&Johnson. Een prachtig gebouw, bedoeld om in openheid met de omgeving samen te werken. Mooi dat het op niet meer dan 100 meter van het Gorlaeusgebouw ligt! Er zijn interessante sprekers, maar bovenal is het een hele nuttige netwerkbijeenkomst, waar ik onder andere spreek met minister Adriaansens en wethouder Spijker over de belangrijke bijdrages die we vanuit Leiden aan het programma Beethoven kunnen leveren. En hoe klein de wereld is, blijkt maar weer als ik op weg naar buiten een medewerker van Johnson&Johnson tegen het lijf loop met wie ik jaren geleden samen lid was van de studentenvereniging Unitas in Utrecht. We spreken af de banden weer aan te halen, leuk, en hopelijk ook nog nuttig voor de faculteit.

Na de receptie ga ik heel snel naar huis, waar we met zijn vieren eten. Daarna vertrek ik met Kamiel naar De Kuip in Rotterdam, waar we de voetbalwedstrijd Nederland-Canada gaan bijwonen, een verjaardagscadeau voor hem. We hebben mooie plaatsen en genieten van een leuke wedstrijd, waarin de meeste sterren van Oranje in actie komen en mooie doelpunten vallen. Tevreden nemen we de trein en tram terug om iets na middernacht thuis te komen. Kamiel is overtuigd dat we Europees Kampioen gaan worden. Prachtig dat vanzelfsprekende optimisme! Ik gun ons dat allemaal van harte komende tijd, niet alleen in het voetbal!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.