Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe mijlpaal voor de Humanities Campus

De ontwikkeling van de Humanities Campus gaat een nieuwe fase in. De gemeenteraad stelde op 13 juni zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan vast. Dit betekent dat de universiteit verder kan met de ontwikkeling van nieuwbouw en het centrale groene plein aan de Doelenzijde van het Witte Singel-Doelengebied.

Langdurig project

Nu de goedkeuring van de gemeenteraad een feit is, kunnen de verdere planning en uitwerking een vervolg krijgen. Naast de facultaire gemeenschap worden ook de direct omwonenden ruim op tijd betrokken bij de plannen. De ontwikkeling van de Humanities Campus is tenslotte een langdurend project dat met verschillende bouwwerkzaamheden impact zal hebben op de omgeving.

Een prettige, groene omgeving

De Humanities Campus wordt een toekomstbestendige en moderne omgeving, passend in het stadsbeeld. Het centrale groene plein fungeert als groen ontmoetingspunt in het hart van de campus voor studenten, medewerkers en de stad. Bij de inrichting is volop aandacht voor biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en vasthouden van regenwater. De verbinding met de stad wordt versterkt doordat de campus onderdeel wordt van het Singelpark.

Energiezuinig verwarmen en koelen

Op termijn zullen alle gebouwen een duurzame manier verwarmd en gekoeld worden, waardoor gas niet meer nodig is. Een belangrijke landelijke ontwikkeling is de (verplichte) transitie naar gasloos verwarmen. De Universiteit Leiden bereidt de gebouwen van de Humanities Campus voor op het moment dat ze kunnen worden aangesloten op een zogeheten WKO-installatie (een ondergrondse opslag van warm en koud water). Bij elke renovatie wordt daarnaast fors geïnvesteerd in verbeterde isolatie van vloeren, gevels en daken.

Voor meer informatie over het project, ga naar www.humanitiescampus.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.