Universiteit Leiden

nl en

Tientallen beveiligingsmaatregelen voor wetenschappers

In totaal zijn er tussen november 2022 en december 2023, 45 incidentele en 14 structurele beveiligingsmaatregelen getroffen voor wetenschappers of stafleden van universiteiten. Zo blijkt uit de monitor externe intimidatie, haat en bedreiging van wetenschappers die Universiteiten van Nederland (UNL), NWO en KNAW publiceren.

Aangezien de veiligheid van wetenschappers al langere tijd onder druk staat, hebben UNL, NWO en de KNAW in november 2022 het platform WetenschapVeilig opgericht, waar bedreigde medewerkers zich kunnen melden. Zij worden dan zo snel mogelijk doorverwezen naar de juiste persoon binnen hun instelling. 

De monitor, die is opgesteld door Technopolis, geeft inzicht in de mate waarin medewerkers van kennisinstellingen te maken krijgen met externe haat, intimidatie en bedreigingen. Sinds de oprichting zijn er enkele tientallen meldingen bij WetenschapVeilig binnengekomen. Dat is maar een deel van het totaal aantal bedreigingen en haatreacties. Veel meldingen komen direct binnen op universiteiten zelf, bijvoorbeeld bij een leidinggevende, HR-medewerker of veiligheidsadviseur. Uit de monitor blijkt dat vrouwen en jonge onderzoekers extra kwetsbaar zijn en vaker te maken krijgen met intimidatie, haat en bedreiging. 

Voorbeelden van de 59 beveiligingsmaatregelen die zijn genomen, zijn het offline halen van contactgegevens en het elders onderbrengen van medewerkers. Ook huurden universiteiten in sommige gevallen extra beveiliging in en hielpen ze medewerkers met het doen van aangifte.

De komende periode gaat WetenschapVeilig aan de slag om effectieve hulpmaatregelen in kaart te brengen en deze te delen met de deelnemende instellingen. Hier is ook bij medewerkers behoefte aan, zo blijkt uit de monitor. De UNL-Handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers’ biedt hier al handvatten voor.

Lees het volledige bericht op de website van Universiteiten van Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.