Universiteit Leiden

nl en

Misstanden

Als je vermoedt dat er een misstand bestaat binnen jouw opleiding, kun je daar melding van maken.

Wat is een misstand?

Er kan sprake zijn van een misstand:

  • als iemand de wet overtreedt;
  • als iemands gezondheid of veiligheid in gevaar dreigt te worden gebracht;
  • als het milieu dreigt te worden beschadigd;
  • als het functioneren van de universiteit dreigt te worden belemmerd door onbehoorlijk gedrag of nalatigheid.

Waar kun je een misstand melden?

Als je vermoedt dat er binnen jouw opleiding een misstand bestaat, kun je dat melden bij de directeur van je opleiding. Als je dat liever niet doet, kun je het melden bij de vertrouwenspersoon misstanden.

Wat doet de vertrouwenspersoon misstanden?

De vertrouwenspersoon misstanden kan je begeleiden en adviseren hoe je de situatie kunt aankaarten, en je zo nodig doorverwijzen. Ook kan hij de misstand namens jou melden bij de Commissie Misstanden. Je blijft daarbij anoniem, tenzij je toestemming geeft om je naam bekend te maken. De Commissie Misstanden zal de misstand vervolgens onderzoeken en er verslag over uitbrengen bij het College van Bestuur.

Vertrouwelijk

De vertrouwenspersoon misstanden en de Commissie Misstanden hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat je met hen deelt wordt vertrouwelijk behandeld.

Regeling Misstanden

Meer informatie over misstanden vind je in de Regeling melding misstanden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.