Universiteit Leiden

nl en

Ongewenst gedrag

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag, zoals onder andere (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie kun je terecht bij de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Zij zijn onafhankelijk en alles wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk.

Wat kunnen de vertrouwenspersonen voor je doen?

De vertrouwenspersonen ongewenst gedrag zijn er om:

  • je op te vangen, advies te geven en ondersteuning te verlenen.
  • je te informeren over de verschillende wegen die openstaan om het probleem op te lossen of om een klacht in te dienen.
  • je te begeleiden als je de zaak wilt laten bemiddelen of als je een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie.
  • te zorgen dat je, indien nodig, adequate nazorg krijgt.

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag kun je een formele klacht indienen. Dit kan tot disciplinaire maatregelen leiden.
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan je er meer over vertellen en je zo nodig assisteren bij het indienen van een klacht. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling

In de Klachtenregeling ongewenst gedrag & Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie lees je meer over de procedures rondom ongewenst gedrag.

Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

Heb je te maken gekregen met zorgwekkend of dreigend gedrag van een medestudent, zoals stalken, seksueel grensoverschrijdend gedrag of bedreigingen? Maak je je zorgen dat een medestudent een gevaar kan vormen voor een medestudent of medewerker? Ben je bezorgd over een onveilige thuissituatie of vermoed je dat een medestudent mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld? Voor dit soort kwesties kun je je wenden tot het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag.

Seksueel ongewenst gedrag

Elke vorm van seksueel gedrag, dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, is seksueel ongewenst gedrag. Dit wordt ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld genoemd.
Seksueel ongewenst gedrag is bijvoorbeeld:

  • Fysiek contact tegen je zin, zoals een ongewenste aanraking, een aanranding of verkrachting.
  • Intimiderende/grensoverschrijdende opmerkingen of (online) berichten.
  • Zonder toestemming verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal of berichten, of dreigen dit te doen.

Als je seksueel ongewenst gedrag hebt meegemaakt, kun je last hebben van gevoelens van schaamte en andere nare emoties en gedachten. Het is heel normaal dat je het moeilijk vindt om erover te praten en hulp te zoeken. Toch is het belangrijk om dat wel te doen.

Is het net gebeurd, heb je medische zorg nodig, of ben je in gevaar? Bel 112

Centrum Seksueel Geweld

Als je seksueel ongewenst gedrag hebt meegemaakt, kun je altijd terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. Hier zitten professionele hulpverleners 24/7 klaar om je te verhaal te horen en jou de zorg te geven die je nodig hebt. Ze werken nauw samen met artsen, psychologen en de politie en kunnen je met de juiste hulpverleners in contact brengen. Dat gebeurt alleen als jij dat wilt.

Bel gratis: 0800 0188
24/7 bereikbaar

Chat met Centrum Seksueel Geweld
Maandag t/m vrijdag van 16 - 6 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen van 20 - 6 uur

Hoe eerder, hoe beter – maar het is nooit te laat

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met het Centrum Seksueel Geweld. Dat is het beste voor je psychisch herstel. Na fysiek seksueel geweld is het ook van belang voor het voorkomen van zwangerschap, het behandelen van mogelijke geslachtsziekten en het veiligstellen van sporen.

Weet dat het nooit te laat is om hulp te zoeken. Ook als je in het verleden een vervelende ervaring hebt gehad, kun je bij het Centrum Seksueel Geweld terecht.

Vergoeding via je zorgverzekering

Specialistische zorg, zoals een bezoek aan een psycholoog, wordt vaak alleen vergoed als je een aanvullende zorgverzekering hebt. Ga na wat jouw verzekeraar vergoedt en pas zo nodig en wanneer mogelijk je verzekering aan. Lees meer over zorgverzekeringen.

In veel gevallen is seksueel ongewenst gedrag strafbaar. Als je dit hebt meegemaakt, kun je ervoor kiezen de politie in te schakelen. Dit kan ook als het al een tijdje geleden gebeurd is.

Als je contact opneemt met de politie, ga je in gesprek met medewerkers die daarvoor speciaal opgeleid zijn, de zedenpolitie. Zij leggen je uit wat je kunt verwachten als je aangifte doet, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je bepaalt vervolgens zelf of je aangifte doet of niet.

  • Slachtofferhulp biedt online een besloten omgeving om verhalen over ervaringen met seksueel ongewenst gedrag uit te wisselen: Slachtofferhulp Community.

De medewerkers van Rap100 ‘Lucht je hart’ kunnen goed luisteren en ordening aanbrengen in de dingen die jou dwarszitten. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Bel gratis: 071 7440 165
Elke dag van 16 - 18 uur en van 20 - 22 uur

Heb je seksueel ongewenst gedrag meegemaakt, en gaat het daardoor niet goed met je studie? Neem contact op met de studieadviseur of -coördinator van jouw opleiding om je studievoortgang te bespreken. Je kunt ook een afspraak maken met de studentenpsycholoog.

Vertoont een medestudent of docent/medewerker seksueel ongewenst gedrag naar jou toe? Bij de vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag kun je je verhaal kwijt. Zij zijn onafhankelijk en alles wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk. Zij vangen je op, kunnen advies geven en ondersteuning bieden. Ook kunnen ze met je bespreken welke wegen er zijn om het probleem op te lossen of om een klacht in te dienen. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar de juiste nazorg.

Maak je je zorgen over een (mede)student omdat deze seksueel ongewenst gedrag vertoont, bijvoorbeeld richting (mede)studenten? Neem dan contact op met het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag.

  • Heeft iemand in jouw omgeving te maken (gehad) met seksueel ongewenst gedrag? Lees hoe je deze persoon kunt steunen.
  • Als je denkt dat iemand wordt lastiggevallen, vraag dan: ‘Ben je oké?’. Meer informatie over seksueel ongewenst gedrag tijdens uitgaan en hoe je kunt helpen vind je op benjeoke.nl.

Duidelijke communicatie helpt om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen. Vraag altijd expliciet om consent (toestemming), dan weet je zeker dat de andere partij ook instemt. Vragen om consent is ook sexy: je kunt met elkaar bespreken wat je graag zou willen doen. Consent kan ieder moment weer worden ingetrokken, ook wanneer je al bezig bent. Lees meer over consent op deze flyer en de website van Our Bodies Our Voice, een stichting die is gespecialiseerd in het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag.

Wil je in contact komen met de organisatie van de campagne Consent is key, dan kun je een e-mail sturen naar studentwellbeing@sea.leidenuniv.nl.

Wil je binnen jouw studie- of studentenverenigingen meer leren over consent, communicatie en een veilige cultuur? Vraag dan een training aan van Our Bodies Our Voice, een stichting die is gespecialiseerd in het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag. De training wordt vergoed door de universiteit. Mail naar: diversitytraining@BB.leidenuniv.nl.

Amnesty manifest ‘Let’s talk about yes’

De Universiteit Leiden heeft op 10 maart 2022 het Amnesty International-manifest ‘Let’s talk about YES’ ondertekend. Daarmee belooft de universiteit zich in te zetten voor het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag. Ook worden er maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de universiteit zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.