Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappelijke integriteit

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je vermoedt dat een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden de wetenschappelijke integriteit schendt.

Vermoeden van integriteitsschending

Medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden moeten zich houden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Hierin staan de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit beschreven. Heb je het idee dat een medestudent of medewerker deze regels overtreedt? Dan kun je daar melding van maken. Je melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Melding over (ex-)medewerker/promovendus

Neem contact op met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

Melding over medestudent

Neem contact op met je studieadviseur of –coördinator, of de ombudsfunctionaris.

Meer informatie

Meer informatie over procedures en regels vind je op de universitaire website en in de regeling wetenschappelijke integriteit, die de Universiteit Leiden in aanvulling op de gedragscode van de VSNU heeft opgesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.