Universiteit Leiden

nl en

Studeren met een chronische ziekte

Een chronische ziekte is een langdurige en aanhoudende gezondheidstoestand die van invloed kan zijn op je studie aan de Universiteit Leiden.

De symptomen van een chronische ziekte variëren met de ziekte - voor sommigen zijn dit onder andere chronische pijn, vermoeidheid, het ervaren van bijwerkingen van medicijnen of psychische problemen. Dit betekent dat studeren met een chronische ziekte extra tijd en moeite kan kosten. Toch lukt het veel studenten om succesvol te studeren en veel te bereiken ondanks hun beperking. De Universiteit Leiden heeft verschillende studieaanpassingen beschikbaar om je tijdens je studie te ondersteunen.

Extra tentamentijd

Als je een chronische ziekte hebt, kun je extra tijd aanvragen voor je tentamens (10 minuten per uur extra). Hiervoor hoef je in de meeste gevallen geen afspraak te maken bij Fenestra. Je moet wel een document uploaden waaruit blijkt dat er sprake is van een functiebeperking.

Overige voorzieningen

Als je andere voorzieningen nodig hebt, bespreek je met Fenestra wat er in jouw situatie mogelijk is. Overige voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

 • Toetsen afnemen in een aparte ruimte met minder studenten
 • Gedeeltelijke vrijstelling van de aanwezigheidsplicht bij het onderwijs
 • Extra tijd voor opdrachten
 • Alternatief studieplan met verminderde werkdruk
 • Voorleessoftware waarmee de studiestof wordt voorgelezen en tegelijk gemarkeerd
 • Gebruik van laptop voor toetsen

Voorzieningen aanvragen

 1. Log in op uSis
 2. Klik op Studeren met een functiebeperking
 3. Volg de instructies
 • Als je een aanvraag voor onderwijsvoorzieningen indient, moet je een document uploaden waaruit blijkt dat er sprake is van een functiebeperking. Dit document kan alleen worden ingezien door de studentendecanen van Fenestra.
 • De studentendecaan verstuurt een besluit of advies naar de studieadviseur en examencommissie van je (hoofd)opleiding. In dit besluit of advies staat vermeld welke functiebeperking je hebt en, zo nodig, de symptomen die maken dat je de voorziening nodig hebt.
 • De besluiten zijn ook toegankelijk voor studieadviseurs en examencommissies van andere opleidingen/faculteiten dan je (hoofd)opleiding. Zij bekijken deze alleen als dit relevant is voor jou als student, bijvoorbeeld als je vakken volgt aan een andere faculteit. Zo hoef je de voorziening(en) niet opnieuw aan te vragen als je er bij een andere opleiding/faculteit gebruik van wilt maken.
 • Medewerkers die de toegekende voorzieningen organiseren kunnen alleen zien welke voorzieningen er zijn toegekend. Zij hebben geen inzicht in de aard van de beperking.

Studeer je aan verschillende opleidingen/faculteiten?

Bespreek het met je studieadviseur!

Volg je meerdere opleidingen, doe je een (keuze)vak of minor bij een andere faculteit, of verander je van opleiding nadat een voorziening is toegekend? Het kan voorkomen dat je bij sommige vakken of opleidingen om praktische of onderwijstechnische reden geen gebruik kunt maken van de voorziening, of dat de voorziening daar anders is georganiseerd. Bespreek de aan jou toegekende voorziening(en) daarom zo snel mogelijk met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding(en).

Voor studenten met motorische beperkingen biedt Fenestra advies over het aanvragen van drempelloze huisvesting of financiële ondersteuning.

Als je ondersteuning nodig hebt in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, de was of andere fysieke taken, kan je gemeente misschien sociale zorgondersteuning bieden. Wees je ervan bewust dat dit moeilijk kan zijn om aan te vragen en dat de mogelijkheden kunnen variëren.

Bekijk ook de algemene informatie over huisvesting en financiële ondersteuning voor studenten met een functiebeperking.

Begeleiding & adviseurs

Fenestra Disability Centre geeft advies over alle zaken die te maken hebben met je beperking. Als je op andere gebieden ondersteuning nodig hebt, zijn er andere adviseurs beschikbaar.
Lees meer over begeleiding en adviseurs

Financiële ondersteuning

Studenten met een functiebeperking kunnen zowel tijdens hun studie als in het dagelijks leven extra kosten maken. Er zijn een aantal regelingen, fondsen en speciale vergoedingen die de financiële lasten kunnen verlichten.
Lees meer over financiële ondersteuning

Workshops & cursussen

De Universiteit Leiden organiseert workshops en cursussen die je kunnen helpen om je studievaardigheden te verbeteren.
Bekijk de workshops en cursussen

Studietips

De Universiteit Leiden biedt studietips die je kunnen helpen om effectief te studeren, ondanks de belemmeringen die je functiebeperking mogelijk met zich meebrengt.
Bekijk de studietips

Gezondheidszorg en thuiszorg

In sommige omstandigheden kun je extra gezondheidszorg of thuiszorg nodig hebben.
Lees meer over zorg

Huisvesting

Extra voorzieningen in huis kunnen nodig en welkom zijn als je een beperking hebt.
Lees meer over huisvesting

Rechtsbescherming

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het ten strengste verboden te discrimineren op grond van een beperking bij het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten.
Lees meer over rechtsbescherming

Sociale steun

In contact blijven met andere studenten is niet altijd gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Lees meer over de verschillende manieren waarop je andere studenten kunt ontmoeten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.