Universiteit Leiden

nl en

Studeren met dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis die veel voorkomt en invloed kan hebben op je studie aan de Universiteit Leiden.

De symptomen van dyslexie zijn onder andere problemen met spelling, snel lezen of het lezen van grote hoeveelheden teksten. Sommige studenten hebben moeite met het snel begrijpen van de betekenis van geschreven tekst. Dit betekent dat studeren met dyslexie extra tijd en moeite kan kosten. Toch lukt het veel studenten om succesvol te studeren en veel te bereiken ondanks hun beperking. De Universiteit Leiden heeft verschillende studieaanpassingen beschikbaar om je tijdens je studie te ondersteunen.

Extra tentamentijd

Als je dyslexie hebt, kun je extra tijd aanvragen voor je tentamens (10 minuten per uur extra). Hiervoor hoef je in de meeste gevallen geen afspraak te maken bij Fenestra. Je moet wel een document uploaden waaruit blijkt dat er sprake is van een functiebeperking.

Overige voorzieningen

Als je andere voorzieningen nodig hebt, bespreek je met Fenestra wat er in jouw situatie mogelijk is. Overige voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

 • Toetsopgave in een groter formaat
 • Gebruik van laptop voor toetsen 
 • Extra tijd voor opdrachten
 • Alternatief studieplan met verminderde werkdruk
 • Voorleessoftware waarmee de studiestof wordt voorgelezen en tegelijk gemarkeerd

Voorzieningen aanvragen

 1. Log in op uSis
 2. Klik op Studeren met een functiebeperking
 3. Volg de instructies
 • Als je een aanvraag voor onderwijsvoorzieningen indient, moet je een document uploaden waaruit blijkt dat er sprake is van een functiebeperking. Dit document kan alleen worden ingezien door de studentendecanen van Fenestra.
 • De studentendecaan verstuurt een besluit of advies naar de studieadviseur en examencommissie van je (hoofd)opleiding. In dit besluit of advies staat vermeld welke functiebeperking je hebt en, zo nodig, de symptomen die maken dat je de voorziening nodig hebt.
 • De besluiten zijn ook toegankelijk voor studieadviseurs en examencommissies van andere opleidingen/faculteiten dan je (hoofd)opleiding. Zij bekijken deze alleen als dit relevant is voor jou als student, bijvoorbeeld als je vakken volgt aan een andere faculteit. Zo hoef je de voorziening(en) niet opnieuw aan te vragen als je er bij een andere opleiding/faculteit gebruik van wilt maken.
 • Medewerkers die de toegekende voorzieningen organiseren kunnen alleen zien welke voorzieningen er zijn toegekend. Zij hebben geen inzicht in de aard van de beperking.

Studeer je aan verschillende opleidingen/faculteiten?

Bespreek het met je studieadviseur!

Volg je meerdere opleidingen, doe je een (keuze)vak of minor bij een andere faculteit, of verander je van opleiding nadat een voorziening is toegekend? Het kan voorkomen dat je bij sommige vakken of opleidingen om praktische of onderwijstechnische reden geen gebruik kunt maken van de voorziening, of dat de voorziening daar anders is georganiseerd. Bespreek de aan jou toegekende voorziening(en) daarom zo snel mogelijk met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding(en).

Onderstaande tips kunnen je helpen om effectief te studeren en de belemmeringen die dyslexie met zich meebrengt, beperken. Probeer uit wat er voor jou wel en niet werkt. Geef het een paar weken de tijd; uit onderzoek blijkt dat het 21 dagen kost om een gewoonte te veranderen.

Planning en werkplek

 • Werk met een goede planning.
 • Gebruik een overzichtelijke agenda.
 • Zorg voor een georganiseerde werkplek, waar je niet wordt gestoord.
 • Installeer zo nodig (ICT-) hulpmiddelen, zoals een voorzetscherm of speciale software. De medewerkers van Fenestra kunnen je hierover adviseren.
 • Een goede methode om geconcentreerd te studeren is de Pomodoro-techniek.

Lesstof verwerken

 • Vat lange teksten samen of giet ze in een andere vorm, zoals een schema.
 • Bestudeer eventuele grafieken, schema’s en tabellen goed.
 • Herhaal hardop en in je eigen woorden wat je hebt gelezen.
 • Spreek de stof door met medestudenten. Zo krijg je meer grip op de stof en toets je je kennis.
 • Bekijk of je studieboeken in een andere vorm beschikbaar zijn.
 • Als je moeite hebt met het lezen in een vreemde taal, bekijk dan of de lesstof ook in het Nederlands beschikbaar is.

College volgen

 • Probeer van tevoren te achterhalen wat de docent gaat behandelen en verdiep je voor zover mogelijk alvast in die stof.
 • Bekijk of de sheets/aantekeningen van de docent via je digitale leeromgeving beschikbaar zijn. Zo niet, vraag er dan naar bij je docent.
 • Vraag de docent eventueel of je het college mag opnemen.
 • Schrijf als je aantekeningen maakt niet alles op. Gebruik sleutelwoorden en werk ze later uit.
 • Vraag eventueel een medestudent of je zijn/haar aantekeningen mag kopiëren.
 • Via SIL en JoHo kun je aantekeningen en samenvattingen kopen.

Schrijfopdrachten

 • Breek de schrijfopdracht op in verschillende stappen en werk ze één voor één af.
 • Als je moeite hebt om je gedachten op te schrijven, kun je ze ook eerst inspreken op een opnameapparaat. Daarna kun je ze terugluisteren en op papier zetten.
 • Probeer niet meteen ‘mooi’ te schrijven. Maak eerst een kladversie. Als je de inhoud van je verhaal op papier hebt staan, ga je pas schaven aan de vorm.
 • Vraag iemand om je te helpen bij het controleren en eventueel aanpassen van je tekst. Dit is geen teken van zwakte. Je professor laat zijn/haar werk ook redigeren!

Tentamen doen

 • Bereid je goed voor. Oefen met oude tentamens en laat je medestudenten je overhoren.
 • Lees de instructies bij de vragen rustig door voor je begint. Bekijk hoeveel vragen je moet beantwoorden en hoeveel tijd je ervoor hebt.
 • Beantwoord eerst de vragen die je direct weet, ga daarna verder met de vragen die je lastiger vindt.
 • Probeer ontspannen te blijven. Neem af en toe een korte pauze en doe zo nodig wat ontspanningsoefeningen. Laat je niet opjagen door het tempo van je medestudenten.
 • Schrijf boven een essaytentamen dat je je verontschuldigt voor eventuele taalfouten en dat dit komt doordat je dyslectisch bent. Docenten kunnen daar dan rekening mee houden.
 • Als je op tentamens steeds in tijdnood komt, kun je vragen om verlenging van de tentamentijd.

Als je moeite hebt om je te concentreren, kan het nuttig zijn om je aan te sluiten bij een study support group. Je studeert dan wekelijks samen met medestudenten in een prikkelarme studiezaal, onder begeleiding van een vrijwilliger. Je kunt hierbij gebruikmaken van geluiddempende koptelefoons en privacyschermen. Tijdens de gezamenlijke pauzes kun je delen hoe het studeren gaat en elkaar hierin ondersteunen. De groepen bestaan uit maximaal 8 studenten van verschillende faculteiten en leeftijden.

Wanneer
Woensdag en donderdag, 10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur 

Waar
Studentencentrum PlexusNiet Spiekenzaal (1e verdieping)

Aanmelden
Omdat het aantal plekken beperkt is, kun je alleen deelnemen als je je hebt aangemeld. Meld je aan voor een study support group

Begeleiding & adviseurs

Fenestra Disability Centre geeft advies over alle zaken die te maken hebben met je beperking. Als je op andere gebieden ondersteuning nodig hebt, zijn er andere adviseurs beschikbaar.
Lees meer over begeleiding en adviseurs

Financiële ondersteuning

Studenten met een functiebeperking kunnen zowel tijdens hun studie als in het dagelijks leven extra kosten maken. Er zijn een aantal regelingen, fondsen en speciale vergoedingen die de financiële lasten kunnen verlichten.
Lees meer over financiële ondersteuning

Workshops & cursussen

De Universiteit Leiden organiseert workshops en cursussen die je kunnen helpen om je studievaardigheden te verbeteren.
Bekijk de workshops en cursussen

Studietips

De Universiteit Leiden biedt studietips die je kunnen helpen om effectief te studeren, ondanks de belemmeringen die je functiebeperking mogelijk met zich meebrengt.
Bekijk de studietips

Gezondheidszorg en thuiszorg

In sommige omstandigheden kun je extra gezondheidszorg of thuiszorg nodig hebben.
Lees meer over zorg

Huisvesting

Extra voorzieningen in huis kunnen nodig en welkom zijn als je een beperking hebt.
Lees meer over huisvesting

Rechtsbescherming

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het ten strengste verboden te discrimineren op grond van een beperking bij het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten.
Lees meer over rechtsbescherming

Sociale steun

In contact blijven met andere studenten is niet altijd gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Lees meer over de verschillende manieren waarop je andere studenten kunt ontmoeten.

Studeren met dyslexie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.