Universiteit Leiden

nl en

Studeren met een gehoorbeperking

Een gehoorbeperking (of auditieve beperking) kan van invloed zijn op je studie aan de Universiteit Leiden.

Afhankelijk van de aard van de gehoorbeperking kunnen hoortoestellen en andere geluidsversterkende technologieën helpen. Ongeacht het type, is het belangrijkste effect van een gehoorbeperking een communicatieprobleem. Dit betekent dat studeren met een gehoorbeperking extra tijd en moeite kan kosten, omdat het bijvoorbeeld lastig kan zijn tegelijkertijd aantekeningen te maken en op te letten bij colleges en deel te nemen aan discussies. Toch lukt het veel studenten om succesvol te studeren en veel te bereiken ondanks hun beperking. De Universiteit Leiden heeft een scala aan studieaanpassingen beschikbaar om je tijdens je studie te ondersteunen.

Er zijn aanpassingen mogelijk in de manier waarop je colleges volgt en toetsen maakt. Speciale regelingen en faciliteiten die de Universiteit Leiden biedt voor studenten met een gehoorbeperking zijn bijvoorbeeld:

 • Extra tijd voor (luister)toetsen (10 minuten per uur extra)
 • Toetsen afnemen in een aparte ruimte met minder studenten (indien mogelijk)
 • Extra tijd voor opdrachten
 • Alternatief type toets
 • Alternatief studieplan met verminderde werkdruk
 • Rekening houden met persoonlijke omstandigheden voor je  BSA (bindend studieadvies)

Welke aanpassingen voor jou mogelijk zijn, hangt af van jouw specifieke situatie. Dit bespreek je met de medewerkers van Fenestra.

Aanpassingen aanvragen

Maak een afspraak

Voor het regelen van speciale aanpassingen voor je studie maak je een afspraak met Fenestra Disability Centre, het informatiecentrum van de Universiteit Leiden voor studenten met een functiebeperking.

Uitzondering: extra tentamentijd

Als je alleen extra tentamentijd nodig hebt én een officiële diagnose hebt, kun je als volgt een verzoek indienen:

 1. Maak een digitale kopie van je diagnose, dat wil zeggen een brief van een arts of kliniek.
 2. Vul het contactformulier in (selecteer 'Tentamentijdverlenging')
Na het indienen van je aanvraag
 • Binnen twee weken neemt een medewerker van Fenestra contact met je op.
 • Fenestra informeert je opleiding over de aangevraagde faciliteiten. Je opleiding regelt vervolgens de uitvoering van de extra tentamentijd. Als je hier vragen over hebt, kun je terecht bij je studieadviseur.
 • Bij de meeste faculteiten zal de extra tijd automatisch gelden voor al je tentamens. Bij sommige faculteiten moet je wel voor elke toets afzonderlijk extra tijd aanvragen. Weet je niet zeker hoe dit bij jouw faculteit werkt? Bespreek het met je studieadviseur.

Informeer je studieadviseur

Laat je studieadviseur weten dat je advies hebt aangevraagd bij Fenestra.

Begeleiding & adviseurs

Fenestra Disability Centre geeft advies over alle zaken die te maken hebben met je beperking. Als je op andere gebieden ondersteuning nodig hebt, zijn er andere adviseurs beschikbaar.
Lees meer over begeleiding en adviseurs

Financiële ondersteuning

Studenten met een functiebeperking kunnen zowel tijdens hun studie als in het dagelijks leven extra kosten maken. Er zijn een aantal regelingen, fondsen en speciale vergoedingen die de financiële lasten kunnen verlichten.
Lees meer over financiële ondersteuning

Workshops & cursussen

De Universiteit Leiden organiseert workshops en cursussen die je kunnen helpen om je studievaardigheden te verbeteren.
Bekijk de workshops en cursussen

Studietips

De Universiteit Leiden biedt studietips die je kunnen helpen om effectief te studeren, ondanks de belemmeringen die je functiebeperking mogelijk met zich meebrengt.
Bekijk de studietips

Gezondheidszorg en thuiszorg

In sommige omstandigheden kun je extra gezondheidszorg of thuiszorg nodig hebben.
Lees meer over zorg

Huisvesting

Extra voorzieningen in huis kunnen nodig en welkom zijn als je een beperking hebt.
Lees meer over huisvesting

Rechtsbescherming

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het ten strengste verboden te discrimineren op grond van een beperking bij het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten.
Lees meer over rechtsbescherming

Sociale steun

In contact blijven met andere studenten is niet altijd gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Lees meer over de verschillende manieren waarop je andere studenten kunt ontmoeten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.