Universiteit Leiden

nl en

Financiële compensatie bij studievertraging

Als je studievertraging oploopt door een bestuursfunctie, topsport of overmacht kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS).

Bestuursfunctie

Als je studievertraging oploopt of een jaar met je studie stopt vanwege een bestuursfunctie bij een vereniging, heb je mogelijk recht op financiële compensatie. Lees meer op de pagina Bestuursfunctie

Topsport

Als je vanwege topsport studievertraging oploopt, heb je mogelijk recht op financiële compensatie. Lees meer op de pagina Topsport

Overmacht

Als je studievertraging oploopt door overmacht kom je in sommige gevallen in aanmerking voor financiële compensatie vanuit de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS).

De volgende situaties kunnen gelden als overmacht:

 • (chronische) ziekte;
 • functiebeperking;
 • zwangerschap en bevalling;
 • bijzondere familieomstandigheden (zoals overlijden van een gezinslid);
 • mantelzorg;
 • onderwijskundige overmacht (je studieadviseur kan je vertellen of daar sprake van is).

Is je studieadviseur nog niet op de hoogte van je studievertraging? Bespreek het dan zo snel mogelijk. Samen stellen jullie een studieplanning op om verdere vertraging te voorkomen.

Je moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Je ontvangt studiefinanciering (ten minste de OV-jaarkaart) en de totale periode waarin je studiefinanciering hebt ontvangen is niet langer dan de standaardduur van je huidige opleiding, of;
 • Je ontvangt een basisbeurs, of;
 • Je betaalt instellingscollegegeld, of;
 • Je hebt je studievertraging opgelopen door een onderwijskundige overmachtssituatie (je studieadviseur kan je vertellen of daar sprake van is).*

Daarnaast moet je voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden.
 • Je betaalt collegegeld aan de Universiteit Leiden.
 • Je studievertraging is veroorzaakt door een of meer van onderstaande situaties:
  • ziekte of zwangerschap en bevalling;
  • handicap of chronische ziekte (psychisch of lichamelijk);
  • bijzondere familieomstandigheden (zoals overlijden van een gezinslid);
  • mantelzorg;
  • onderwijskundige overmacht (je studieadviseur kan je vertellen of daar sprake van is).*
 • Je hebt de vertraging binnen een maand gemeld bij je studieadviseur. Als je het niet op tijd hebt gemeld, kun je alsnog financiële compensatie aanvragen, maar moet je er rekening mee houden dat je die waarschijnlijk niet of maar deels krijgt.

Let op: Als je studievertraging oploopt doordat je onderwijsprogramma door de coronamaatregelen is veranderd, kun je geen compensatie ontvangen vanuit de regeling FOS.

Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met een studentendecaan.

Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je financiële compensatie aanvragen. Hiervoor moet je eerst je studievertraging registreren.

Wanneer?

Je kunt je studievertraging registreren van 1 oktober tot 1 maart van het studiejaar dat volgt op het jaar waarin je vertraging opliep.

Voorbeeld: Als je in het studiejaar 2022-2023 vertraging oploopt, kun je die tussen 1 oktober 2023 en 1 maart 2024 registreren.

Hoe?

Vul het formulier Verzoek om registratie van studievertraging in.

Vervolg

Je ontvangt binnen zes weken een bericht. Hierin lees je of en hoeveel maanden studievertraging zijn geregistreerd en welke financiële compensatie je hiervoor maximaal kunt krijgen. Let op: dit betekent niet dat je financiële compensatie zult ontvangen. Dat beoordeelt de universiteit op het moment dat je uitbetaling aanvraagt.

Wanneer?

Je kunt uitbetaling aanvragen vanaf het moment dat de standaardduur van je studie afgelopen is.

Hoe?

Vul het formulier uitbetaling van financiële compensatie bij studievertraging in.

Vervolg

De universiteit beoordeelt of je recht hebt op financiële compensatie en zo ja, hoeveel. Je ontvangt hierover binnen zes weken bericht. Hoe de universiteit beoordeelt waar je recht op hebt, lees je hieronder.

Of en hoeveel compensatie je uitbetaald krijgt, hangt af van onderstaande regels en factoren.

Aantal maanden

 • Voor iedere vijf studiepunten die je vanwege vertraging door overmacht gemist hebt ten opzichte van de standaard studieplanning, ontvang je een maand financiële compensatie, tot een maximum van zes maanden per studiejaar. Als je vertraging opliep door topsport, krijg je maximaal drie maanden compensatie. In het bericht over je registratie lees je om hoeveel maanden het in jouw geval gaat.
 • Als je je studievertraging na de registratie (deels) inloopt, wordt de financiële compensatie hierop aangepast. Je kunt in dat geval minder maanden financiële compensatie ontvangen dan in je registratie is vastgesteld.

Bedrag per maand

 • Als je onder het leenstelsel viel toen je vertraging opliep, ontvang je per maand 300 euro. Als je ook een aanvullende beurs ontving, krijg je dat bedrag ook vergoed.
 • Als je een basisbeurs ontving toen je de vertraging opliep, ontvang je het bedrag van de basisbeurs. Als je ook een aanvullende beurs ontving, krijg je dat bedrag ook vergoed.
 • Als je vertraging veroorzaakt werd door onderwijskundige overmacht, krijg je het betaalde collegegeld over deze periode ook vergoed.
 • Als je het instellingscollegegeld betaalde in de periode dat je vertraging opliep, mag je het aantal geregistreerde maanden vertraging tegen het lagere, wettelijk collegegeld verder studeren.

Andere vormen van compensatie

 • Als je al een extra jaar studiefinanciering van DUO ontvangt vanwege de overmachtssituatie, ontvang je minder of geen ondersteuning vanuit de regeling FOS.
 • Als je geen extra jaar studiefinanciering ontvangt, maar de universiteit denkt dat je hiervoor wel in aanmerking komt, nodigt de studentendecaan je uit om dit samen aan te vragen.
 • Als je voor je vertraging al financiële compensatie hebt ontvangen vanuit de regeling FOS vanwege een bestuursbeurs of topsport, verrekent de universiteit dit met het bedrag dat je vanwege overmacht zou ontvangen.

Heb je vragen over financiële compensatie bij studievertraging door overmacht? Neem contact op met een studentendecaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.