Universiteit Leiden

nl en

Topsport

Een studie combineren met topsport vergt veel inzet en een nauwkeurige studieplanning. Sport je op hoog niveau, dan biedt de Universiteit Leiden jou persoonlijke begeleiding om je talenten te ontwikkelen.

Tijdens je studie doen zich misschien belemmeringen voor die je niet zelf kunt oplossen. Roep dan assistentie in van de studentendecaan voor topsporters. Die kent de mogelijkheden en geeft persoonlijke begeleiding aan topsporters zoals jij. 

Planning

Als topsporter leg je aan het begin van het studiejaar je agenda met studieverplichtingen en sportieve activiteiten naast elkaar. In overleg met je studieadviseur maak je dan een goede planning.

NOC*NSF-status?

Heb je een A-, High Potential-, selectie- of bondstatus van de Nederlandse nationale sportorganisatie (NOC*NSF)? Dan biedt de Universiteit Leiden ondersteuning. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor:

 • Extra faciliteiten zoals:
  • verlengde deadlines voor het inleveren van opdrachten
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van de aanwezigheidsplicht
  • extra herkansingen
  • alternatieve onderwijsopdrachten
  • flexibiliteit rondon het bindend studieadvies
    
 • Financiële ondersteuning als je studievertraging oploopt door topsportactiviteiten. Zie de Regeling financiële ondersteuning studenten (FOS)

Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk een topsportstatus te krijgen zonder een van bovenstaande NOC*NSF statussen, bijvoorbeeld in het geval van nieuwe, niet bij NOC*NSF aangesloten sporten of voor coaches/scheidsrechters op topniveau. Dit is ter beoordeling van de topsportcoördinator van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.