Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag

De Universiteit Leiden en sommige van haar afdelingen en faculteiten publiceren jaarlijks een Jaarverslag, met daarin de belangrijkste informatie en cijfers van het betreffende jaar.

Jaarverslag Universiteit Leiden

Het jaarverslag van de Universiteit Leiden bevat verslaglegging en verantwoording over het afgelopen jaar, inclusief de jaarrekening. Het verschijnt jaarlijks begin juli.

Alle jaarverslagen zijn te vinden op de universitaire website.

Overige publicaties

De Universiteit Leiden publiceert elke vier jaar een begroting en elke vijf jaar een Instellingsplan.

Bezoek voor alle overige publicaties, waaronder corporate brochures en de studie naar de economische impact van de Universiteit Leiden en LUMC, de betreffende pagina op de universitaire website.

Jaarverslag 2015

Innovatie

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum, dat innovatie hoog in het vaandel heeft. Ons wetenschappelijk onderzoek is een motor achter innovatie. Fundamenteel en translationeel onderzoek vormen de basis voor vindingen en innovaties die uiteindelijk de gezondheidszorg verbeteren. Ons onderwijs brengt deze actuele kennis over aan de professionals in de zorg.

De sterke verwevenheid van wetenschap, patiëntenzorg en onderwijs stelt ons in staat de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en de nieuwste inzichten in de zorg toe te passen. Als LUMC bewandelen we de gehele weg van fundamentele verkenning, via translationeel en patiëntgebonden onderzoek naar klinische toepassing. Daarmee zijn we de bron van zorgvernieuwing.

Dit jaarverslag beschrijft de ambities, activiteiten en resultaten van het LUMC in 2015. U leest ook over onze medische vernieuwingen die we realiseerden. Graag nodigen wij u uit om met dit jaarverslag kennis te nemen van onze prestaties in 2015.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.