Universiteit Leiden

nl en

Fondsen

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning voor studentbestuurders en medezeggenschapsactiviteiten. Ook biedt het LAssO subsidies voor interfacultaire initiatieven.

Financiële ondersteuning studentbestuurders en -medezeggenschap

Het LAssO verdeelt bestuursbeurzen uit 5 fondsen: de A-, B-, C- en Overige-pot en bestuurders van Studentenpartijen.

 • De A-pot is voor bestuursleden van erkende studieverenigingen, studentleden van opleidingscommissies, opleidingsbesturen of faculteitsraden.
 • De B-pot is voor bestuurders en organisatoren van activiteiten met academische doeleinden.
 • De C-pot is voor studentenpartners die zich inspannen voor de arbeidsmarktoriëntatie van Leidse studenten.
 • De Overige-pot is voor  ‘overige’ organisaties, die niet voldoen aan de criteria van de A-, B- of C-pot. Zij dienen in aanmerking te komen volgens het Expertisecentrum Student en Onderwijszaken (SOZ).
 • Er is een aparte pot voor bestuurders van Studentenpartijen.

De A-pot is voor bestuursleden van erkende studieverenigingen, studentleden van opleidingscommissies, opleidingsbesturen of faculteitsraden. Behoor jij tot deze groep? Dan hoor je van de assessor van jouw faculteit hoe je financiële vergoeding kunt aanvragen. Heb je voor die tijd vragen? Neem dan zelf contact op met de assessor van jouw faculteit.

Algemene eisen

Er is een aantal eisen waaraan alle aanvragen uit de B-, C- en Overige-pot moeten voldoen, willen besturen of commissies in aanmerking komen:

 • Er is geen andere bestuursbeurs aangevraagd voor de activiteit of het bestuurswerk;
 • Er is geen facultaire bestuursvergoeding voor het bestuursjaar verstrekt;
 • De organisatie van de activiteit levert geen studiepunten op;
 • De organisatie is niet gelieerd aan de PKvV. Deze organisaties ontvangen immers een vergoeding van de PKvV zelf.

Voor meer informatie over de specifieke eisen voor het in aanmerking komen voor één van de vier potten kan je het Model toekenning bestuursmaanden raadplegen.

Hoe aanvragen

 1. Heb je nog nooit eerder een bestuursbeurs aangevraagd voor jouw studentenorganisatie? Stuur dan een e-mail naar bestuursbeurs@sea.leidenuniv.nl.De bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden zal dan in overleg met de assessoren besluiten of jouw organisatie in aanmerking komt voor een bestuursbeurs uit de B-, C-pot of Overige-pot. Zij kunnen daarin adviseren. Als je in aanmerking komt, kun je verdergaan met stap 2.
 2. Na afloop van de (bestuurs)termijn lever je een aanvraag in via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Die aanvraag dient te bestaan uit:
  1. Een urenspecificatie (max. 140 uur per maand, waarvan max. een kwart vergadertijd);
  2. Een jaarverslag;
  3. Een motivatiebrief, waarin je rekening houdt met de criteria waaraan je moet te voldoen en aangeeft uit welke pot je de beurs wilt aanvragen (bekijk hiervoor het Model toekenning bestuursmaanden).

Wanneer aanvragen

De deadline voor het indienen van je aanmelding is 1 augustus. Als het je door overmacht niet lukt om je aanvraag op tijd in te dienen, kun je een verlenging aanvragen door te mailen naar lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Je kunt dan mogelijk uitstel krijgen tot uiterlijk 1 november.

Na je aanvraag

 1. Het LAssO adviseert de bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden op basis van de aanvraag en het toekenningsmodel over de hoogte van de bestuursbeurs.
 2. De bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden neemt contact met je op over de hoogte van de beurs en laat je weten wat je moet doen om de beurs uitbetaald te krijgen.

Vragen

Heb je vragen over het aanvragen van vergoeding uit B-, C-pot of Overige-pot? Stel ze via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl.

Subsidie interfacultaire initiatieven

Het LAssO heeft een bedrag beschikbaar waaruit interfacultaire initiatieven gefinancierd kunnen worden. Organiseer jij een evenement waar studenten van meerdere faculteiten welkom zijn, en heb je hiervoor financiering nodig? Dan kun je wellicht aanspraak maken op de subsidie Interfacultaire Initiatieven (IFI). Hoe je in aanmerking komt voor de subsidie lees je in de Richtlijnen studentensubsidie Interfacultaire Initiatieven (IFI).

Heb je vragen over je kwalificatie of je aanvraag? Stuur dan een e-mail naar aanvraag.ifi@sea.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.