Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd. De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursmaanden uit drie verschillende fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Stefan Weijgertse (voorzitter)
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Olivier Fajgenblat
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Esmee Braam
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Anne Leerling
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Bas Knapp (vicevoorzitter)
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura van der Plas
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Bernice Dekker
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Het Leids Assessoren Overleg
V.l.n.r.: Stefan Weijgertse (FdA), Esmee Braam (FGGA), Laura van der Plas (FSW), Bernice Dekker (FWN), Anne Leerling (LUMC), Olivier Fajgenblat (FGW) en Bas Knapp (FdR)

Assessor

Ook in het bestuur van de Faculteit, waar uiteindelijk alle beslissingen definitief genomen worden, is een studentvertegenwoordiger werkzaam: de assessor. De assessor draagt er zorg voor dat de stem van studenten wordt gehoord in de bestuursvergaderingen. Dit doet hij/zij in overleg met verschillende organen, waaronder de OLC en FR, maar ook assessoren van de andere faculteiten (LAssO), studievereniging L.A.S. Terra en uiteraard de studenten zelf.

Mocht het zo zijn dat een student vragen/klachten/opmerkingen heeft over het onderwijs of de faculteit in het algemeen en merkt dat hij of zij geen gehoor krijgt bij de OLC of de FR, dan kan de student contact opnemen met de assessor.
Ook voor dringende punten is de assessor bereikbaar: in tegenstelling tot de OLC en FR die vaak één keer per maand bijeen komen is de assessor wekelijks bezig met zijn taken en kan dus vaak sneller actie ondernemen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie