Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd. De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursmaanden uit drie verschillende fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Stefan Weijgertse (voorzitter)
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Olivier Fajgenblat
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Esmee Braam
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Anne Leerling
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Bas Knapp (vicevoorzitter)
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura van der Plas
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Bernice Dekker
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Het Leids Assessoren Overleg
V.l.n.r.: Stefan Weijgertse (FdA), Esmee Braam (FGGA), Laura van der Plas (FSW), Bernice Dekker (FWN), Anne Leerling (LUMC), Olivier Fajgenblat (FGW) en Bas Knapp (FdR)