Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd. De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursmaanden uit drie verschillende fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Stefan Weijgertse (voorzitter)
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Olivier Fajgenblat
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Esmee Braam
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Anne Leerling
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Bas Knapp (vicevoorzitter)
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura van der Plas
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Bernice Dekker
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Het Leids Assessoren Overleg
V.l.n.r.: Stefan Weijgertse (FdA), Esmee Braam (FGGA), Laura van der Plas (FSW), Bernice Dekker (FWN), Anne Leerling (LUMC), Olivier Fajgenblat (FGW) en Bas Knapp (FdR)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie