Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd, en is verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. De assessor behartigt de belangen van studenten in de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO). Daarnaast overleggen de assessoren elke zes weken met de vice-rector magnificus, de directeur van SOZ en de senior beleidsadviseur Onderwijs van SAZ in het Studentenzakenberaad (SZB).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning  voor studentbestuurders en –medezeggenschap. Het LAssO beschikt daarnaast over een budget voor subsidies voor interfacultaire initiatieven. Bekijk voor meer informatie de pagina fondsen.

Wil je meer weten over wat een assessor doet, of heb je een vraag, idee of verbeterpunt voor de faculteit? Neem dan contact op met de assessor van jouw faculteit.

Assessoren per faculteit

Archeologie Zoë van Litsenburg
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Jonatan Wirix-Speetjens
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Nadine Louissen
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Rebekka van Beek
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Dion Latten
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Linde Helfrich
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Joost Barendse
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Leden van het LAssO collegejaar 2020-2021

In het LUMC is de assessor Rebekka van Beek de linking-pin tussen de studenten en de raad van bestuur van het LUMC. Zij adviseert de raad van bestuur LUMC, in het bijzonder de decaan, over onderwijs- en studentzaken. Hiertoe neemt zij zitting in verschillende student- en onderwijsoverleggen van alle universitaire opleidingen in het LUMC en is zij actief betrokken bij beleid- en besluitvorming. Tevens is zij voorzitter van de Student-Advies Commissie. Zij werkt nauw samen met bestuurders in het LUMC, de studentenraad, opleidingscommissies, het M.F.L.S.- bestuur en andere studentvertegenwoordigers.

Ook neemt de assessor plaats in universiteitsbrede organen, zoals het Leids Assessoren Overleg (LAssO), met daarin de zeven assessoren van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. Samen werken de Leidse assessoren aan zaken die alle studenten van de universiteit aangaan en overleggen zij met de o.a. de vice-rector magnificus. Ten slotte behartigt zij ook het studentenbelang op nationaal vlak in landelijke overleggen met de assessoren van andere (bio)medische faculteiten. Met deze centrale positie in de faculteit, is de assessor een verbindende factor tussen opleidingen, tussen bestuurders en studenten, tussen de Universiteit Leiden en het LUMC en tussen andere (bio)medische faculteiten in Nederland.

Bij vragen kunt u haar bereiken via assessor@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.