Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd. De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursmaanden uit drie verschillende fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Stefan Weijgertse (voorzitter)
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Olivier Fajgenblat
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Esmee Braam
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Anne Leerling
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Bas Knapp (vicevoorzitter)
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura van der Plas
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Bernice Dekker
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Het Leids Assessoren Overleg
V.l.n.r.: Stefan Weijgertse (FdA), Esmee Braam (FGGA), Laura van der Plas (FSW), Bernice Dekker (FWN), Anne Leerling (LUMC), Olivier Fajgenblat (FGW) en Bas Knapp (FdR)

Assessor W&N

De assessor is het student-lid van het faculteitsbestuur, dat verder bestaat uit de decaan (verantwoordelijk voor onderzoek), de vice-decaan (verantwoordelijk voor onderwijs) en de directeur bedrijfsvoering. Binnen het bestuur is de stem van de student belangrijk, vandaar dat er een student-lid aangesloten is. Zo wordt een evenwichtige vertegenwoordiging gecreeërd, waarin de gehele faculteit aanwezig is.

Behalve met het faculteitsbestuur houdt de assessor zich bezig met andere faculteitsbrede zaken, zoals de opleidingscommissies, de studieverenigingen, faculteitsbladen en facultaire evenementen. Ook neemt de assessor plaats in universiteitsbrede organen, zoals het Leids Assessoren Overleg (LAssO), met daarin de zeven assessoren van de zeven faculteiten van Universiteit Leiden. Samen werken de assessoren aan zaken die alle studenten van de universiteit aangaan.

Even voorstellen... Bernice Dekker

Bernice Dekker zit inmiddels in de laatste fase van haar studie Biologie. Tijdens haar stages binnen het IBL en het LUMC is haar interesse in medisch biologie aangewakkerd. Bovendien is ze met Science Based Business begonnen om meer kennis over organisaties en bedrijven te krijgen, die ook tijdens een assessorjaar benut kan worden.

Ook de studievereniging heeft voor veel nuttige en leuke ervaringen gezorgd: ´Tijdens mijn eerste studiejaar ontdekte ik dat er een zeer actieve vereniging voor Biologie studenten bestond. Echter, pas tijdens mijn tweede jaar (nadat ik zeker wist dat ik mijn propedeuse binnen had) begon de drang om een steentje bij te dragen op te komen. Zo begon ik onder andere met het organiseren van symposia en de studiereis, en was ik actief in de opleidingscommissie. Uiteindelijk zorgde het besturen van deze studievereniging er echt voor dat ik mij betrokken voelde bij onze faculteit en de studenten. Ik kan zelf iets nuttigs bijdragen!´

´Dit jaar wil ik wat ik geleerd heb tijdens mijn studietijd inzetten voor het belang van de studenten. Er zijn al veel verschillende initiatieven voor de student binnen de universiteit, maar vaak zijn ze niet zichtbaar of weten studenten niet eens van het bestaan af. Dit wil ik binnen FWN graag onder de aandacht brengen en veranderen. Bovendien zal ik mij universiteitsbreed ook bezighouden met onder andere de ontwikkeling van een studenten applicatie.´

LAssO Beurzen: B-pot en C-pot

De assessor zit, zoals eerder genoemd, in het LAssO. Dit overlegorgaan geeft onder andere advies aan Studenten- en OnderwijsZaken (SOZ) over de verdeling van de B- en C-pot. Deze potten bevatten een vergoeding voor het organiseren van activiteiten. De B-pot is voor studenten van studieverenigingen die een eenmalige academische activiteit organiseren, de C-pot is specifiek voor activiteiten gericht op de arbeidsmarkt. Voor de C-pot hoeft de activiteit niet eenmalig te zijn, op onze faculteit is de Bètabanenmarkt daar een goed voorbeeld van.

Kijk voor meer informatie op de website van het LAssO, of loop even langs. De aanvraagprocedure kun je namelijk het beste in samenwerking met de assessor doen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie