Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd. De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursmaanden uit drie verschillende fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Rory Granleese
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Olivier Fajgenblat (vicevoorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Thomas van Klaveren
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Dagmar Brouwer
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Jantine Rozenboom
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura van der Plas (voorzitter)
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Marleen van Dorst
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Assessor W&N

De assessor is het student-lid van het faculteitsbestuur, dat verder bestaat uit de decaan (verantwoordelijk voor onderzoek), de vice-decaan (verantwoordelijk voor onderwijs) en de directeur bedrijfsvoering. Binnen het bestuur is de stem van de student belangrijk, vandaar dat er een student-lid aangesloten is. Zo wordt een evenwichtige vertegenwoordiging gecreeërd, waarin de gehele faculteit aanwezig is.

Behalve met het faculteitsbestuur houdt de assessor zich bezig met andere faculteitsbrede zaken, zoals de opleidingscommissies, de studieverenigingen, faculteitsbladen en facultaire evenementen. Ook neemt de assessor plaats in universiteitsbrede organen, zoals het Leids Assessoren Overleg (LAssO), met daarin de zeven assessoren van de zeven faculteiten van Universiteit Leiden. Samen werken de assessoren aan zaken die alle studenten van de universiteit aangaan.

LAssO Beurzen: B-pot en C-pot

De assessor zit, zoals eerder genoemd, in het LAssO. Dit overlegorgaan geeft onder andere advies aan Studenten- en OnderwijsZaken (SOZ) over de verdeling van de B- en C-pot. Deze potten bevatten een vergoeding voor het organiseren van activiteiten. De B-pot is voor studenten van studieverenigingen die een eenmalige academische activiteit organiseren, de C-pot is specifiek voor activiteiten gericht op de arbeidsmarkt. Voor de C-pot hoeft de activiteit niet eenmalig te zijn, op onze faculteit is de Bètabanenmarkt daar een goed voorbeeld van.

Loop voor meer informatie even langs. De aanvraagprocedure kun je namelijk het beste in samenwerking met de assessor doen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie