Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd, en is verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. De assessor behartigt de belangen van studenten in de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO). Daarnaast overleggen de assessoren elke zes weken met de vice-rector magnificus, de directeur van SOZ en de senior beleidsadviseur Onderwijs van SAZ in het Studentenzakenberaad (SZB).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning  voor studentbestuurders en –medezeggenschap. Het LAssO beschikt daarnaast over een budget voor subsidies voor interfacultaire initiatieven. Bekijk voor meer informatie de pagina fondsen.

Wil je meer weten over wat een assessor doet, of heb je een vraag, idee of verbeterpunt voor de faculteit? Neem dan contact op met de assessor van jouw faculteit.

Assessoren per faculteit

Archeologie Rory Granleese
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Jonatan Wirix-Speetjens
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Thomas van Klaveren
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Marijn Nijssen
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Dion Latten
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Linde Helfrich
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Bas Schaalje
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Assessor W&N

De assessor is het student-lid van het faculteitsbestuur, dat verder bestaat uit de decaan (verantwoordelijk voor onderzoek), de vice-decaan (verantwoordelijk voor onderwijs) en de directeur bedrijfsvoering. Binnen het bestuur is de stem van de student belangrijk, vandaar dat er een student-lid aangesloten is. Zo wordt een evenwichtige vertegenwoordiging gecreeërd, waarin de gehele faculteit aanwezig is.

Behalve met het faculteitsbestuur houdt de assessor zich bezig met andere faculteitsbrede zaken, zoals de opleidingscommissies, de studieverenigingen, faculteitsbladen en facultaire evenementen. Ook neemt de assessor plaats in universiteitsbrede organen, zoals het Leids Assessoren Overleg (LAssO), met daarin de zeven assessoren van de zeven faculteiten van Universiteit Leiden. Samen werken de assessoren aan zaken die alle studenten van de universiteit aangaan.

LAssO Beurzen: B-pot en C-pot

De assessor zit, zoals eerder genoemd, in het LAssO. Dit overlegorgaan geeft onder andere advies aan Science Onderwijs- en Studentenzaken (SOSZ) over de verdeling van de B- en C-pot. Deze potten bevatten een vergoeding voor het organiseren van activiteiten. De B-pot is voor studenten van studieverenigingen die een eenmalige academische activiteit organiseren, de C-pot is specifiek voor activiteiten gericht op de arbeidsmarkt. Voor de C-pot hoeft de activiteit niet eenmalig te zijn, op onze faculteit is de Bètabanenmarkt daar een goed voorbeeld van.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.