Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Studentenplatform

Het Leids Universitair Studentenplatform adviseert het College van Bestuur - en in het bijzonder de vice-rector magnificus en portefeuillehouder onderwijs - over actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en studentenzaken. Het LUS is in het najaar van 2013 opgericht.

Het platform bestaat voor elk overleg uit een wisselende groep van studenten. Er wordt gesproken over ad hoc-thema’s en er wordt flexibel ingespeeld op de Leidse onderwijsagenda. Ook organiseert het platform ontbijtbijeenkomsten met het College van Bestuur en studenten over onderwijs in het algemeen.

LUS-leden

Naam

Faculteit

E-mail

Ghislaine Voogd

Voorzitter

lus@sea.leidenuniv.nl

gcvoogd@hotmail.nl

Julia Sinnige

FSW

julia.sinnige@gmail.com

Daniël Vossenberg

FdR

daanvossenberg@hotmail.com

Iris van der Hoeven

LUMC

irisvdhoeven@hotmail.nl

Julius Pilzecker

FdA

juliuspilzecker@hotmail.com

Naomi Nota

FGW

n.nota@umail.leidenuniv.nl

Enrico Priora (sem 1)

Tobias Sandoval Garcia (sem 2)

FGGA

enrico.priora@gmail.com
 

tobias_sg@hotmail.nl

Yuri Bonanno

FWN

yuribonanno@hotmail.com

Leidse Onderwijsprijs

Het LUS is verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs. Deze prijs gaat naar een universitair docent die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderwijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar.

Nomineer je docent

Geeft jouw docent het beste onderwijs en maakt hij of zij daarnaast gebruik van innovatief en interactief onderwijs? Nomineer hem of haar dan voor de Leidse Onderwijsprijs van 2017! Niet alleen geeft deze prijs toegang tot de Teachers’ Academy, ook gaat de winnaar naar huis met een beurs van 25.000 euro.

Tot 24 oktober kun je de nominatie voor blok 1 insturen via het nominatieformulier. Later dit jaar is het ook mogelijk om docenten in latere blokken te nomineren. De onderwijsprijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar. De genomineerde moet...

  • actief werken aan het verbeteren van zichzelf en het onderwijs;
  • veel creatieve ideeën hebben voor het overbrengen van kennis tijdens de colleges en werkt zo mee aan onderwijsvernieuwing binnen het vakgebied en Universiteit Leiden;
  • een duidelijke affiniteit hebben met het vakgebied, en passie voor het vak;
  • dit over weten te brengen op studenten, door een brug te slaan naar de arbeidsmarkt, actualiteit en onderzoek;
  • zich niet alleen bezighouden met onderwijs, maar ook studenten zoveel begeleiden mogelijk bij hun persoonlijke ontwikkeling;
  • ervoor zorgen dat studenten gestimuleerd worden en actief meedoen met het college.

Vragen over het nomineren zelf of over de verdere procedure van de onderwijsprijs kunnen gesteld worden aan de LUC contactpersoon via lus@sea.leidenuniv.nl.

Lees meer over de winnares van de Leidse Onderwijsprijs in 2016.

LUS-bijeenkomsten

Naast themabijeenkomsten, waarin met het College van Bestuur van gedachten wordt gewisseld over een specifiek thema zoals diversiteit of inspirerend onderwijs, organiseert het studentenplatform ook de Breakfast Club. Tijdens deze ontbijtbijeenkomsten wordt er gesproken met het College van Bestuur en verschillende groepen studenten.

Alle bijeenkomst van het LUS vinden plaats in het restaurant van de Faculty Club (Rapenburg 73, Leiden). Heb je ideeën voor thema's van een breakfast club of wil je een bijeenkomst bijwonen? Mail dan maar lus@sea.leidenuniv.nl

Alle studenten van de Universiteit Leiden zijn welkom bij de LUS-bijeenkomsten en Breakfast Clubs. De voertaal is in principe Nederlands, maar kan op verzoek worden veranderd in Engels. Sommige bijeenkomsten zijn speciaal gericht op internationale studenten. 

Bekijk de agenda van de themabijeenkomsten en Breakfast Clubs op de Facebook pagina van LUS of stuur een e-mail aan lus@sea.leidenuniv.nl.