Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Studentenplatform

Het Leids Universitair Studentenplatform adviseert het College van Bestuur - en in het bijzonder de vice-rector magnificus en portefeuillehouder onderwijs - over actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en studentenzaken. Het LUS is in het najaar van 2013 opgericht.

Het platform bestaat voor elk overleg uit een wisselende groep van studenten. Er wordt gesproken over ad hoc-thema’s en er wordt flexibel ingespeeld op de Leidse onderwijsagenda. Ook organiseert het platform ontbijtbijeenkomsten met het College van Bestuur en studenten over onderwijs in het algemeen.

Voorzitter 

Catrin Böcher
lus@sea.leidenuniv.nl 

Archeologie

Myrthe Sassen
lus@arch.leidenuniv.nl

Geesteswetenschappen

Sophie Casado Yanci
lus@hum.leidenuniv.nl

Governance and Global Affairs 

Rozemarijn Wortelboer
lus@fgga.leidenuniv.nl

LUMC

Britt Kraaijeveld
lus.lumc@leidenuniv.nl 

Rechtsgeleerdheid 

Marlies Smit
lus@law.leidenuniv.nl

Sociale Wetenschappen

Anouk Pronk
lus@fsw.leidenuniv.nl

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Aisling Foley
lus@science.leidenuniv.nl

Het LUS reikt jaarlijks de Leidse Onderwijsprijs uit aan de beste docent van dat jaar. Dit jaar is een buitengewoon jaar, waarin studenten op een andere manier moeten leren dan ze gewend zijn. De docenten die dit bijzondere onderwijs in deze bijzondere tijden vormgeven verdienen een podium.

Een prijs voor de docent die het beste en creatiefst zijn of haar onderwijs vormgeeft. Elke student kan een docent nomineren via een eenvoudig online formulier. Jij kunt dus ook die ene docent voordragen die op onwijs creatieve, vernuftige manieren zijn of haar colleges opnieuw weet vorm te geven.

Tijdens de opening van het academisch jaar in september worden de drie beste docenten op het gebied van onderwijs op afstand in het zonnetje gezet. De winnaar wint € 25.000,- ter verbetering van onderwijs. De runner-ups winnen beiden € 2.500,-.

LUS Onderwijsprijs

2020-2021

Nomineer je docent

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Arianna Pranger beste docent 2019-2020

Genomineerden Leidse Onderwijs-op-afstandprijs 2020:

Naast themabijeenkomsten, waarin met het College van Bestuur van gedachten wordt gewisseld over een specifiek thema zoals diversiteit of inspirerend onderwijs, organiseert het studentenplatform ook de Breakfast, Lunch en High Tea Club. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gesproken met het College van Bestuur en verschillende groepen studenten.

Alle bijeenkomst van het LUS vinden plaats in het restaurant van de Faculty Club (Rapenburg 73, Leiden). Heb je ideeën voor thema's van de bijeenkomsten of wil je deze bijwonen? Mail dan maar lus@sea.leidenuniv.nl

Alle studenten van de Universiteit Leiden zijn welkom. De voertaal is in principe Nederlands, maar kan op verzoek worden veranderd in Engels. Sommige bijeenkomsten zijn speciaal gericht op internationale studenten. 

Aankomende evenementen 

Voor het academisch jaar 2019-2020 zijn de volgende data geprikt: 

Donderdag 10 oktober 2019

13.00-15.00 uur

Maandag 18 november 2019

15.00-17.00 uur

Maandag 16 december 2019

15.30-17.30 uur

Vrijdag 17 januari 2020

9.00-11.00 uur

Donderdag 20 februari 2020

12.00-14.00 uur

Donderdag 19 maart 2020

11.00-13.00 uur

Donderdag 23 april 2020

12.00-14.00 uur

Donderdag 14 mei 2020

12.00-14.00 uur

Volg het LUS voor de exacte tijdstippen en locaties van de evenementen op Facebook!

Verslagen

 
2019-2020

2018-2019

2017-2018

In de week van 10 februari 2020 vond de eerste editie van de LUS Input Week plaats. Tijdens deze week bezochten leden van de LUS-commissie alle faculteiten van de universiteit om met studenten in gesprek te gaan en om hun terugkoppeling en ideeën te noteren. Met deze notities is er per faculteit een verslag geschreven dat is gedeeld met het faculteitsbestuur. Ook is er een document opgesteld. Dit algemene verslag dient als een toelichting op de aanpak en het doel van de inputweek en wijst een aantal algemene punten aan die bij vrijwel iedere faculteit terugkeren.

De inputweek heeft als doel de student zelf op te zoeken, zodat hij of zij niet zelf het LUS moet vinden om feedback te geven. Zo hoopt het LUS over facultaire én universitaire zoveel mogelijk studenten te laten brainstormen. Twee faculteitsleden van het LUS bezoekt een centrale plek op de faculteit om met studenten in gesprek te gaan. Alles mag onder het genot van een kopje koffie besproken worden. De opmerkingen verschijnen als post-its op het prikboard zodat er een mind map ontstaat waaraan studenten hun eigen mening en visie kunnen toevoegen.

Verslagen:

 

LUS-leden
Vlnr: Myrthe Sassen, Britt Kraaijeveld, Rozemarijn Wortelboer, Marlies Smit, Catrin Böcher, Sophie Casado Yanci, Anouk Pronk, Aisling Foley
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.