Universiteit Leiden

nl en

Partijen

Studenten kunnen zich via een partij kandidaat stellen voor de universitaire verkiezingen. De studentenpartijen presenteren zich op deze pagina.

Studentenpartijen

"CSL is een studentenpartij die al jaren vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad en in de faculteitsraden van Rechtsgeleerdheid, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen. Elke student is voor CSL belangrijk, en het is ons speerpunt om studeren voor iedereen toegankelijk en makkelijk te maken (of je nou met een beperking studeert, veel stress ervaart, of een dubbele studie of bestuurstaak doet). CSL zet zich in voor de gehele universitaire gemeenschap en streeft naar de best haalbare oplossingen voor ieders belangen. Studenten hebben écht recht op passend en persoonlijk onderwijs op een duurzame universiteit.

Studenten moeten altijd de mogelijkheid blijven behouden om zich te ontwikkelen binnen, maar ook buiten hun studie. CSL gelooft dat je studententijd hier bij uitstek geschikt voor is. Dit klinkt door in de standpunten en de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Kritisch én constructief.

Wij willen persoonlijk met je in gesprek als je problemen ervaart, of als je iets weet wat verbeterd kan worden. Je kunt contact opnemen met CSL via secretariscsl@gmail.com, of ons via onze facebookpagina aanspreken!"

Bezoek de website van CSL

"De Democratische Studenten Partij – Den Haag (DSP) heeft als doel om de belangen van alle studenten van de Campus Den Haag te vertegenwoordigen in de democratisch gekozen medezeggenschapsorganen van de Universiteit Leiden. De DSP richt zich vooral op het verbeteren van faciliteiten van de Campus Den Haag en strijd voor betere studentenhuisvesting. Wij zijn de studentenpartij met de eerste internationale vertegenwoordiger in de universiteitsraad en focussen op een campus met een groot aantal internationale studenten. Daarom heeft de DSP ook de taak op zich genomen om de belangen van de internationale studenten van onze universiteit, die vaak over het hoofd gezien worden, te representeren. In samenwerking met de andere studentenpartijen in de universiteitsraad, hopen wij dit tekort aan vertegenwoordiging op te lossen en alle studenten van de Campus Den Haag een stem te geven, ongeacht hun nationaliteit of studie.

Je kunt contact opnemen met DSP via dspthehague@gmail.com of via hun facebookpagina."

"Je studententijd is een geweldige tijd. Zeker in onze mooie studentenstad, met haar rijke verenigingsleven, zijn de mogelijkheden eindeloos! Als enige liberale studentenpartij van Leiden wil de LSP dat studenten meer ruimte krijgen om zichzelf ook naast hun studie te ontwikkelen. Wij geloven er namelijk in dat iedere student bij uitstek zelf in staat is zijn of haar hart te volgen en goede prioriteiten te stellen, waarbij de universiteit studenten stimuleert zoveel mogelijk eigen keuzes te maken. Het motto van onze universiteit luidt niet voor niets al eeuwenlang: 'Praesidium Libertatis, Bolwerk van Vrijheid'."

Bezoek de website van de Liberale Studentenpartij

"De Lijst Vooruitstrevende Studenten streeft naar het creëren van een diverse en inclusieve universiteit, op alle fronten. De universiteit moet een plek zijn waar elke student, ongeacht achtergrond, nationaliteit of beperkingen, zich persoonlijk kan ontwikkelen. Dit betekent dat de universiteit moet focussen op ondersteuning van de studenten voor hun onderwijs, hun welzijn en een groene universiteit. LVS werkt er voor iedere student, om een inclusieve universiteit te bouwen samen met haar leden.

Nu er meer van studenten wordt verwacht, mogen studenten ook meer verwachten van de universiteit! Dit geluid wil de LVS laten horen in de raden. Daarom gaan we voor zetels in alle faculteitsraden en vragen we een actieve en professionele houding van onze raadsleden.

Bekijk ons partijprogramma, onze partijvisie en de raadsleden op www.lvsleidenhaag.nl of neem contact met ons op om mee te denken via lvs.leiden@gmail.com, Facebook of Instagram."

"ONS (Ondernemende Studenten) is de partij voor de groene ondernemende student. Wij zetten ons in voor een duurzame en een groene universiteit. Studenten kunnen naast hun studie gemakkelijk extra curriculare dingen kunnen ondernemen, zoals stages, buitenlandervaring of een bestuursjaar. Ook zetten we ons in voor studentenwelzijn: zo willen wij ons komend jaar gaan inzetten op de preventie van studenten uitval. Stem daarom op ONS!

Bekijk onze standpunten en de kandidaten op stemons.nl of neem contact met ons op via Instagram of Facebook."

De Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS) wil het LUMC en FWN een stem geven op universitair en facultair niveau. Afgelopen twee jaar zat een LUMC’er in de Universiteitsraad: en met succes! De propedeuse-eis voor de minoren is universiteit breed vervallen. 

Wij streven naar hervorming van de universitaire medezeggenschap, het bevorderen van het studentenwelzijn en een prominentere rol voor internationalisering. Wij zien dat studenten niet betrokken zijn met de universiteits- en faculteitsraden: ze kennen het bestaan van de raden niet, weten niet wat het voor hen kan betekenen of voelen zich niet gerepresenteerd. De medezeggenschap moet op een laagdrempelige manier zodat alle studenten betrokken zijn bij besluitvorming - niet alleen de medezeggenschappers zelf. Jouw mening moet herkenbaar zijn in de raad.  Daarnaast moet de universiteit studentenwelzijn bevorderen met slimme innovatieve ideeën; zeker nu we zo veel thuis moeten studeren. Heeft corona ons goede veranderingen gebracht of moet onderwijs weer zo snel mogelijk terug naar normaal? En in onze gebouwen: zijn er genoeg studieplekken, IT-voorzieningen en ondersteuning? Bij PBMS pakken we aan.

Ook leggen we nadruk op een internationale universiteit: PBMS pleit voor een duidelijk internationaliseringsplan waarin de Universiteit Leiden tot werelduniversiteit gerekend kan worden en de student dit ook daadwerkelijk merkt.  Met een toonaangevend Bio-sciencepark, een wijd bekende Faculteit Rechtsgeleerdheid en een wereldwijd hoog aangeschreven Leiden University Centre for Linguistics hoort deze ambitie hoger op de prioriteitenlijst van onze universiteit. 

De PBMS is een partij die anders functioneert: waarbij de student nummer 1 is, problemen aangekaart worden en oplossingen sneller bedacht. PBMS, niet moeilijk doen als het samen kan.

Kijk voor meer informatie op Facebook, Instagram, onze website of mail ons!

Standpunten verkiezingen 2022

Hieronder vind je de standpunten van de studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen in 2022. Klik op de thema's om de standpunten te zien. 

Liberale Studentenpartij (LSP)
De LSP vindt dat de Universiteit Leiden zich goed inzet voor het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit en moet dit continueren.

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)
De Universiteit Leiden moet een plaats zijn voor iedere student en iedereen moet zich veilig en op zijn gemak kunnen voelen.

Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)
Wetenschappelijk talent is niet gebonden door gender, geaardheid of andere kenmerken; deze faculteit en universiteit moet een veilige plek zijn voor iedereen.

CSL

 

 

Liberale Studentenpartij (LSP)
De universiteit moet zich actiever inzetten voor de student die zich naast de studie wil verbreden.

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)
Onderwijs moet haalbaar en nuttig blijven voor studenten en docenten: minder werkdruk en niet te grote klassen of onderzoeksgroepjes.

Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)
Onderwijs moet continu verbeterd worden en van hoge kwaliteit blijven; gaat iets fout? Dan moeten studenten meteen weten waar ze terecht kunnen.

CSL

 

Liberale Studentenpartij (LSP)
De LSP vindt dat de universitaire infrastructuur verbeterd dient te worden aangaande: meer studie- en pc-plekken, eenvoudiger kunnen inschrijven, innoveren van de universitaire technologie.

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)
Er moet voldoende ruimte voor laboratoria (voor bachelor- en masterstudenten), voor kantoorruimte en voor eetruimtes.

Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)
PBMS wil meer studieplekken zonder een verplichte reservering—de zonoverlast in de nieuwbouw moet ook opgelost worden.

CSL

 

Liberale Studentenpartij (LSP)
Het reserveringssysteem ziet de LSP graag terug na corona, om de beschikbaarheid van een plek voor een ieder te garanderen. Ook biedt hybride onderwijs, dus zowel fysiek als online, nieuwe mogelijkheden voor de student.

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)
Ook na corona moet digitaal onderwijs beschikbaar blijven voor mensen met corona of een beperkende ziekte.

Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)
De coronaperiode heeft werk-, hoorcolleges en practica veranderd. PBMS wil maatwerk per opleiding zonder dat het onoverzichtelijk wordt.

CSL

 

Liberale Studentenpartij (LSP)

  • Corona is voorbij, maar psychische klachten onder studenten zijn gebleven. De universiteit moet zich inzetten op een kleinschalige en laagdrempelige aanpak van studentenwelzijn.

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

  • De universiteit moet studenten actief helpen om de hulpmiddelen die de universiteit aanbiedt te vinden en deze verder uitbreiden onder toezicht van de wellbeing officers.

Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

  • PBMS’er Victor en Lucie hebben veel contact met de nieuwe student well-being officer, Alexandra Blank, om bestaande initiatieven beter te promoten en nieuwe ideëen te bedenken.

CSL

  •  

 

Stem online tijdens de universitaire verkiezingen van 9 t/m 13 mei

Je stemt online. Vanaf 9 mei 2022 (7.00 uur) kun je met je UCLN-account inloggen op de verkiezingsapplicatie. Je kunt tot uiterlijk 13 mei 2021 (16.00 uur) je stem uitbrengen.

Breng hier je stem uit

Over medezeggenschap

De Faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan waarin studenten meepraten over het beleid van de faculteit. Het gaat hierin over zaken die alle studies binnen de faculteit raken. Er is ook een Universiteitsraad, die meepraat over ontwikkelingen die de gehele universiteit treffen. Voor beide raden zijn jaarlijks verkiezingen.

Wie vertegenwoordigt volgend collegejaar de stem van studenten binnen jouw faculteit? Jij bepaalt! 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.