Universiteit Leiden

nl en

Partijen

Studenten kunnen zich via een partij kandidaat stellen voor de universitaire verkiezingen. De studentenpartijen presenteren zich op deze pagina.

Studentenpartijen

"CSL is een studentenpartij die al jaren vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad en in de faculteitsraden van Rechtsgeleerdheid, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen. Elke student is voor CSL belangrijk, en het is ons speerpunt om studeren voor iedereen toegankelijk en makkelijk te maken (of je nou met een beperking studeert, veel stress ervaart, of een dubbele studie of bestuurstaak doet). CSL zet zich in voor de gehele universitaire gemeenschap en streeft naar de best haalbare oplossingen voor ieders belangen. Studenten hebben écht recht op passend en persoonlijk onderwijs op een duurzame universiteit.

Studenten moeten altijd de mogelijkheid blijven behouden om zich te ontwikkelen binnen, maar ook buiten hun studie. CSL gelooft dat je studententijd hier bij uitstek geschikt voor is. Dit klinkt door in de standpunten en de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Kritisch én constructief.

Wij willen persoonlijk met je in gesprek als je problemen ervaart, of als je iets weet wat verbeterd kan worden. Je kunt contact opnemen met CSL via secretariscsl@gmail.com, of ons via onze facebookpagina aanspreken!"

Bezoek de website van CSL

"De Democratische Studenten Partij – Den Haag (DSP) heeft als doel om de belangen van alle studenten van de Campus Den Haag te vertegenwoordigen in de democratisch gekozen medezeggenschapsorganen van de Universiteit Leiden. De DSP richt zich vooral op het verbeteren van faciliteiten van de Campus Den Haag en strijd voor betere studentenhuisvesting. Wij zijn de studentenpartij met de eerste internationale vertegenwoordiger in de universiteitsraad en focussen op een campus met een groot aantal internationale studenten. Daarom heeft de DSP ook de taak op zich genomen om de belangen van de internationale studenten van onze universiteit, die vaak over het hoofd gezien worden, te representeren. In samenwerking met de andere studentenpartijen in de universiteitsraad, hopen wij dit tekort aan vertegenwoordiging op te lossen en alle studenten van de Campus Den Haag een stem te geven, ongeacht hun nationaliteit of studie.

Je kunt contact opnemen met DSP via dspthehague@gmail.com of via hun facebookpagina."

"Je studententijd is een geweldige tijd. Zeker in onze mooie studentenstad, met haar rijke verenigingsleven, zijn de mogelijkheden eindeloos! Als enige liberale studentenpartij van Leiden wil de LSP dat studenten meer ruimte krijgen om zichzelf ook naast hun studie te ontwikkelen. Wij geloven er namelijk in dat iedere student bij uitstek zelf in staat is zijn of haar hart te volgen en goede prioriteiten te stellen, waarbij de universiteit studenten stimuleert zoveel mogelijk eigen keuzes te maken. Het motto van onze universiteit luidt niet voor niets al eeuwenlang: 'Praesidium Libertatis, Bolwerk van Vrijheid'."

Bezoek de website van de Liberale Studentenpartij

"De Lijst Vooruitstrevende Studenten streeft naar het creëren van een diverse en inclusieve universiteit, op alle fronten. De universiteit moet een plek zijn waar elke student, ongeacht achtergrond, nationaliteit of beperkingen, zich persoonlijk kan ontwikkelen. Dit betekent dat de universiteit moet focussen op ontplooiing van haar studenten, waarbij extra-curriculaire ervaring gestimuleerd dient te worden én waar aandacht is voor studenten die extra support of begeleiding nodig hebben. LVS is er voor de ambitieuze student, om zowel binnen als buiten de studie het beste uit zichzelf te kunnen halen.

LVS zet zich in voor behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit en informatievoorziening. Kennisoverdracht is immers het doel van de universiteit.

Nu er meer van studenten wordt verwacht, mogen studenten ook meer verwachten van de universiteit! Dit geluid wil de LVS laten horen in de raden.

Bekijk ons partijprogramma, onze partijvisie en de raadsleden op lvs-leiden.com of neem contact met ons op via lvs.leiden@gmail.com, Facebook of Instagram."

"ONS Leiden is de studentenpartij die zich inzet voor actieve studenten die meer willen bereiken in hun studententijd dan alleen studeren. ONS Leiden is tegen de stapeling van maatregelen die ervoor zorgt dat studenten minder nevenactiviteiten ontplooien in Leiden. Denk hierbij aan het afschaffen van de doorstroommaster.  

De universiteit moet meer aandacht geven aan internationale studenten. Nog te vaak wordt deze groep vergeten en niet voldoende betrokken in de universitaire wereld. Tot slot werkt ONS aan een duurzamere universiteit. Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de universitaire portemonnee. Door een lagere energierekening kan er meer geld geïnvesteerd worden in het onderwijs en onderzoek. 

Bekijk ons partijprogramma, onze partijvisie en de kandidaten op stemons.nl of neem contact met ons op via het Twitter of Facebook."

"De Partij voor (Bio)Medische Studenten (PBMS) wil het LUMC een stem geven op universitair niveau. Dit jaar was de eerste keer dat een LUMC’er in de Universiteitsraad zat: en met succes! De propedeuse-eis voor de (halve) minoren is bijvoorbeeld vervallen. 

De belangrijkste speerpunten van de partij zijn hervorming van de universitaire medezeggenschap en bevorderen van het studentenwelzijn. We willen dat elke faculteit en opleiding structureel vertegenwoordigd wordt in de raden. De medezeggenschap moet op een laagdrempelige manier alle studenten betrekken bij besluitvorming - niet alleen de medezeggenschappers zelf. Wij vinden verder dat de universiteit een grotere rol moet spelen in de fysieke en mentale gezondheid van haar studenten, door bijvoorbeeld studentpsychologen te verbinden aan specifieke faculteiten. 

Daarnaast focussen we op een duurzame universiteit: PBMS pleit voor een duurzaamheidsplan waarin de Universiteit Leiden in 2030 CO2-neutraal is.  Én optimale zelfontplooiing voor de student door o.a. volledige keuzevrijheid bij de (halve) minor, het faciliteren van interfacultair en interuniversitair onderwijs, intensievere begeleiding en beurzen voor studenten om internationale ervaring op te doen en flexibilisering van het onderwijs met digitale hulpmiddelen, zoals het opnemen van colleges. 

Kijk voor meer informatie op Facebook of Instagram of stuur een mail naar pbms.leiden@gmail.com!"

Standpunten verkiezingen 2019

Hieronder vind je de standpunten van de vier studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Faculteitsraad van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in 2019. Klik op de thema's om de standpunten te zien. 

LSP:
Op de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn nou eenmaal niet altijd Nederlandstalige docenten aanwezig dus het is logisch dat Engelstalig onderwijs onvermijdelijk is. Het Engelse taalniveau van de docenten dient dan wel voldoende te zijn.

ONS:
Een beter milieu voor internationale studenten begint bij goede studiefaciliteiten en ontplooiing buiten de studie. Internationalisering bevordert het onderwijs, maar de kwaliteit daarvan moet wel gewaarborgd blijven.

CSL:
Alle informatie beschikbaar in het Engels, docenten die worden getoetst op hun Engelse taalvaardigheid & integratie met internationale studenten staat voorop voor CSL.

LVS:
Internationale studenten hebben recht op faciliteiten waardoor zij optimaal kunnen studeren en meedoen. Maar ook moet de Nederlandse taal behouden worden in de bachelors.

LSP:
Een bacheloropleiding moet een student voldoende voorbereiden op de aansluitende master, zonder dat daar aanvullende eisen zoals cijfergemiddelden of verplichte keuzevakken voor nodig zijn. Daarnaast moeten studenten zoveel mogelijk de ruimte krijgen om hun eigen studie in te delen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderzoeksproject bij een bedrijf of het volgen van keuzevakken aan een andere universiteit.

ONS:
ONS staat voor studenten die meer willen naast studeren. Het opnemen van colleges creëert flexibiliteit, zodat nevenactiviteiten en colleges niet ten koste van elkaar komen. Ook andere zaken die ruimte bieden voor zelfontplooiing, zoals roosters aan begin van het jaar beschikbaar, staan bij ONS hoog op de agenda.

CSL:
​​​​​CSL wil betere onderwijsfaciliteiten, kleine studies behouden, een functionerend uSis en Blackboard en opdrachten alleen nog online inleveren voor de duurzaamheid.

LVS:
Er moet worden toegezien dat systemen zoals Brightspace een genoegzame vervanging zijn van bijvoorbeeld Blackboard. De nadruk moet minder gelegd worden op excellentie en meer op de ontwikkeling van de student. Ook buiten de studie om.

LSP:
Een moderne studie heeft een digitaal studieplatform waar alle relevante materie op een plek te vinden is. Dit houdt in dat roosters ruim van te voren worden gepubliceerd, colleges worden opgenomen voor studenten die bijvoorbeeld ziek zijn geweest en dat er voldoende materiaal en oude tentamens te vinden zijn om je voor te bereiden op je tentamen.

ONS:
Verduurzaming is van belang. Wegwerpflesjes op de faculteiten moeten worden vervangen door herbruikbare flesjes. Ook koffie waarbij men gebruik maakt van een eigen beker zou goedkoper moeten worden. Zo draagt de Universiteit bij aan een beter milieu.

CSL:
Studenten die extra uitdaging willen, moeten hierin gesteund worden, laat mensen met een functiebeperking toegankelijker studeren door o.a. colleges op te nemen en realiseer meer studieplekken.

LVS:
Tijdens de bouw van het nieuwe Gorlaeus is het belangrijk dat ook in de oude gebouwen vernieuwing blijft plaatsvinden, zoals opnameapparatuur in de collegezalen.

Stem online tijdens de universitaire verkiezingen van 8 t/m 11 april

Je stemt online. Vanaf 8 april 2019 (9.00 uur) kun je met je UCLN-account inloggen op de verkiezingsapplicatie. Je kunt tot uiterlijk 11 april 2019 (16.00 uur) je stem uitbrengen.

Breng hier je stem uit

Over medezeggenschap

De Faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan waarin studenten meepraten over het beleid van de faculteit. Het gaat hierin over zaken die alle studies binnen de faculteit raken. Er is ook een Universiteitsraad, die meepraat over ontwikkelingen die de gehele universiteit treffen. Voor beide raden zijn jaarlijks verkiezingen.

Wie vertegenwoordigt volgend collegejaar de stem van studenten binnen jouw faculteit? Jij bepaalt! 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.