Universiteit Leiden

nl en

Partijen

Studenten kunnen zich via een partij kandidaat stellen voor de universitaire verkiezingen. De studentenpartijen presenteren zich op deze pagina.

Studentenpartijen

"CSL is een studentenpartij die al jaren vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad en in de faculteitsraden van Rechtsgeleerdheid, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen. Elke student is voor CSL belangrijk, en het is ons speerpunt om studeren voor iedereen toegankelijk en makkelijk te maken (of je nou met een beperking studeert, veel stress ervaart, of een dubbele studie of bestuurstaak doet). CSL zet zich in voor de gehele universitaire gemeenschap en streeft naar de best haalbare oplossingen voor ieders belangen. Studenten hebben écht recht op passend en persoonlijk onderwijs op een duurzame universiteit.

Studenten moeten altijd de mogelijkheid blijven behouden om zich te ontwikkelen binnen, maar ook buiten hun studie. CSL gelooft dat je studententijd hier bij uitstek geschikt voor is. Dit klinkt door in de standpunten en de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Kritisch én constructief.

Wij willen persoonlijk met je in gesprek als je problemen ervaart, of als je iets weet wat verbeterd kan worden. Je kunt contact opnemen met CSL via secretariscsl@gmail.com, of ons via onze facebookpagina aanspreken!"

Bezoek de website van CSL

"De Democratische Studenten Partij – Den Haag (DSP) heeft als doel om de belangen van alle studenten van de Campus Den Haag te vertegenwoordigen in de democratisch gekozen medezeggenschapsorganen van de Universiteit Leiden. De DSP richt zich vooral op het verbeteren van faciliteiten van de Campus Den Haag en strijd voor betere studentenhuisvesting. Wij zijn de studentenpartij met de eerste internationale vertegenwoordiger in de universiteitsraad en focussen op een campus met een groot aantal internationale studenten. Daarom heeft de DSP ook de taak op zich genomen om de belangen van de internationale studenten van onze universiteit, die vaak over het hoofd gezien worden, te representeren. In samenwerking met de andere studentenpartijen in de universiteitsraad, hopen wij dit tekort aan vertegenwoordiging op te lossen en alle studenten van de Campus Den Haag een stem te geven, ongeacht hun nationaliteit of studie.

Je kunt contact opnemen met DSP via dspthehague@gmail.com of via hun facebookpagina."

"Je studententijd is een geweldige tijd. Zeker in onze mooie studentenstad, met haar rijke verenigingsleven, zijn de mogelijkheden eindeloos! Als enige liberale studentenpartij van Leiden wil de LSP dat studenten meer ruimte krijgen om zichzelf ook naast hun studie te ontwikkelen. Wij geloven er namelijk in dat iedere student bij uitstek zelf in staat is zijn of haar hart te volgen en goede prioriteiten te stellen, waarbij de universiteit studenten stimuleert zoveel mogelijk eigen keuzes te maken. Het motto van onze universiteit luidt niet voor niets al eeuwenlang: 'Praesidium Libertatis, Bolwerk van Vrijheid'."

Bezoek de website van de Liberale Studentenpartij

"De Lijst Vooruitstrevende Studenten streeft naar het creëren van een diverse en inclusieve universiteit, op alle fronten. De universiteit moet een plek zijn waar elke student, ongeacht achtergrond, nationaliteit of beperkingen, zich persoonlijk kan ontwikkelen. Dit betekent dat de universiteit moet focussen op ontplooiing van haar studenten, waarbij extra-curriculaire ervaring gestimuleerd dient te worden én waar aandacht is voor studenten die extra support of begeleiding nodig hebben. LVS is er voor de ambitieuze student, om zowel binnen als buiten de studie het beste uit zichzelf te kunnen halen.

LVS zet zich in voor behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit en informatievoorziening. Kennisoverdracht is immers het doel van de universiteit.

Nu er meer van studenten wordt verwacht, mogen studenten ook meer verwachten van de universiteit! Dit geluid wil de LVS laten horen in de raden.

Bekijk ons partijprogramma, onze partijvisie en de raadsleden op lvs-leiden.com of neem contact met ons op via lvs.leiden@gmail.com, Facebook of Instagram."

"ONS Leiden is de studentenpartij die zich inzet voor actieve studenten die meer willen bereiken in hun studententijd dan alleen studeren. Hoe zit dat in coronatijd? Wij zorgen ervoor dat de studieplekken openblijven! Daarnaast heeft ONS meegeholpen aan de BSA-verlaging voor de eerstejaars en werkt zij aan betere voorlichting over studentenwelzijn in het strategisch plan komende jaren, met extra aandacht voor de internationale student. 

Tot slot werkt ONS aan een duurzamere universiteit en willen we meer duurzaamheid incorporeren in het curriculum. Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de universitaire portemonnee. We willen duidelijke communicatie over het volgen van fysiek onderwijs en veilige onderwijssituaties.

Bekijk onze standpunten en de kandidaten op stemons.nl of neem contact met ons op via Instagram of Facebook."

De Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS) wil het LUMC en FWN een stem geven op universitair en facultair niveau. Afgelopen twee jaar zat een LUMC’er in de Universiteitsraad: en met succes! De propedeuse-eis voor de minoren is universiteit breed vervallen. 

Wij streven naar hervorming van de universitaire medezeggenschap, het bevorderen van het studentenwelzijn en een prominentere rol voor internationalisering. Wij zien dat studenten niet betrokken zijn met de universiteits- en faculteitsraden: ze kennen het bestaan van de raden niet, weten niet wat het voor hen kan betekenen of voelen zich niet gerepresenteerd. De medezeggenschap moet op een laagdrempelige manier zodat alle studenten betrokken zijn bij besluitvorming - niet alleen de medezeggenschappers zelf. Jouw mening moet herkenbaar zijn in de raad.  Daarnaast moet de universiteit studentenwelzijn bevorderen met slimme innovatieve ideeën; zeker nu we zo veel thuis moeten studeren. Heeft corona ons goede veranderingen gebracht of moet onderwijs weer zo snel mogelijk terug naar normaal? En in onze gebouwen: zijn er genoeg studieplekken, IT-voorzieningen en ondersteuning? Bij PBMS pakken we aan.

Ook leggen we nadruk op een internationale universiteit: PBMS pleit voor een duidelijk internationaliseringsplan waarin de Universiteit Leiden tot werelduniversiteit gerekend kan worden en de student dit ook daadwerkelijk merkt.  Met een toonaangevend Bio-sciencepark, een wijd bekende Faculteit Rechtsgeleerdheid en een wereldwijd hoog aangeschreven Leiden University Centre for Linguistics hoort deze ambitie hoger op de prioriteitenlijst van onze universiteit. 

De PBMS is een partij die anders functioneert: waarbij de student nummer 1 is, problemen aangekaart worden en oplossingen sneller bedacht. PBMS, niet moeilijk doen als het samen kan.

Kijk voor meer informatie op Facebook, Instagram, onze website of mail ons!

Standpunten verkiezingen 2021

Hieronder vind je, zodra deze bekend zijn, de standpunten van de studentenpartijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Faculteitsraad van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in 2021. Klik op de thema's om de standpunten te zien. 

LSP: De universiteit moet een goede balans hebben tussen voldoende internationalisering en gedegen Nederlands onderwijs.

ONS: Op onze faculteit moet iedereen zich thuis voelen, daarom moet de student weer centraal komen te staan tijdens de besluitvorming en moet deze besluitvorming transparanter worden voor de studenten.

PBMS: Onze universiteit is voornamelijk voor Nederlandse studenten; wij willen de Nederlandse taal in het onderwijs als basis behouden. Daarnaast moeten studenten meer ruimte krijgen in het curriculum om bedrijfsstages en onderzoeksstages te kunnen lopen in het buitenland.

LVS: De faculteit moet internationale studenten ondersteunen met integratie in de universiteit, bijvoorbeeld bij het deelnemen aan de medezeggenschap, maar ook ondersteuning voor Nederlandse studenten die naar het buitenland willen gaan.

LSP: De universiteit moet zich actiever inzetten voor de student die zich naast de studie wil verbreden, door middel van ondersteuning, vergoeding (financieel of ECT’s) en begrip.

ONS: De faculteit moet meer samenwerkplekken en lokalen openstellen voor studenten; studeren doe je immers samen! 

PBMS: Studeren aan onze universiteit betekent een bredere blik krijgen dan je eigen opleiding; wij zien dat samenwerking tussen faculteiten en bedrijven uitgebreider en beter kan. Meer programma's zoals SAILS kunnen gemaakt komen, waarbij verschillende faculteiten samenwerken om goed onderzoek te doen en vernieuwend onderwijs te geven.

LVS: De structuur en het aanbod van minoren moeten worden verbeterd en studenten moeten beter worden ondersteund als ze in februari starten.

LSP: De LSP vindt dat de universitaire infrastructuur verbeterd dient te worden aangaande: meer studie- en pc-plekken, eenvoudiger kunnen inschrijven, innoveren van de universitaire technologie. 

ONS: De digitale infrastructuur is noodgedwongen sterk verbeterd; dit moet behouden en bijgeschaafd worden naar de behoeftes van de student. 

PBMS: Universiteitsbibliotheken en studieplekken zijn vitaal voor onze studenten: wij willen meer studie- en groepswerkplekken om te goed te kunnen samenwerken. 

LVS: De universiteit moet meer op facultair niveau organiseren om de gezamenlijke problemen op te lossen, zoals meer ruimte op de faculteit, betere baanvoorziening-activiteiten, waar die nodig zijn en een inclusievere kantine.
 

LSP: Het reserveringssysteem ziet de LSP graag terug na corona, om de beschikbaarheid van een plek voor een ieder te garanderen en hybride onderwijs, dus zowel fysiek als online, biedt nieuwe mogelijkheden voor de student. 

ONS: Digitaal onderwijs moet een aanvulling blijven op fysiek onderwijs; studeren doe je in de collegezaal met medestudenten en een professor. 

PBMS: Niet meer graven door verschillende Zoom-, Teams-, Kaltura- of Brightspacespagina's om collegevideo's, webclips of livestreams te vinden. Wij willen digitaal onderwijs met één duidelijk platform waar je alles onder één muisklik kunt vinden.

LVS: Het opnemen van colleges moet worden voortgezet na corona,met ondertiteling erbij en de communicatie naar studenten moet duidelijker en centraler worden georganiseerd.

FWN-kandidaten voor Universiteitsraad

Van 17 t/m 21 mei 2021 kiezen studenten vertegenwoordiging voor zowel de Faculteitsraad als voor de Universiteitsraad. Voor de Faculteitsraad kan er alleen gestemd worden op studenten van de eigen faculteit, maar voor de Universiteitsraad zijn de kandidaten afkomstig van alle faculteiten.

Benieuwd welke FWN-studenten zich kandidaat gesteld hebben voor de UR en op een verkiesbare plek staan? Bekijk hier het overzicht:

PBMS: Martje Slob (plek 2)
ONS: Jurian Calis (plek 3) 
LSP: Jesse Bosman (plek 5) 
LVS: Jenny Lam (plek 7)
CSL: Rosalie Drinkwaard (plek 10)
DSP: geen FWN'ers

Stem online tijdens de universitaire verkiezingen van 17 t/m 21 mei

Je stemt online. Vanaf 17 mei 2021 (9.00 uur) kun je met je UCLN-account inloggen op de verkiezingsapplicatie. Je kunt tot uiterlijk 21 mei 2021 (16.00 uur) je stem uitbrengen.

Breng hier je stem uit

Over medezeggenschap

De Faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan waarin studenten meepraten over het beleid van de faculteit. Het gaat hierin over zaken die alle studies binnen de faculteit raken. Er is ook een Universiteitsraad, die meepraat over ontwikkelingen die de gehele universiteit treffen. Voor beide raden zijn jaarlijks verkiezingen.

Wie vertegenwoordigt volgend collegejaar de stem van studenten binnen jouw faculteit? Jij bepaalt! 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.