Universiteit Leiden

nl en

Stemmen

Stemmen voor universitaire verkiezen kun je doen via uAccess, met je eigen studentenaccount.

Stemmen voor de universitaire verkiezingen verloopt via uAccess. Je logt in met je eigen ULCN-gebruikersnaam en -wachtwoord. Om te kunnen stemmen wordt gebruik gemaakt van de zeer veilige SURFconext-koppeling. Als je voor de eerste keer inlogt via SURFconext, dan wordt er gevraagd of je je inlognaam wilt delen. Je kunt dat zonder bezwaar toestaan, dit is veilig.

Nadat je bent ingelogd, staan de verkiezingen waaraan je mag deelnemen links op het scherm.

Personen- en lijststelsels

Bij de verkiezingen worden twee stelsels gehanteerd: het personenstelsel en het lijstenstelsel. 

Als je stemt voor de faculteitsraden van Archeologie, Governance & Global Affairs en de studentenraad van het LUMC, dan stem je in een personenstelstel. Voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden van Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wiskunde & Natuurwetenschappen stem je in een lijstenstelsel.

Personenstelsel

De faculteitsraden van Archeologie, Governance & Global Affairs en de studentenraad van het LUMC maken gebruik van een personenstelsel. Je ziet dan nadat je op de betreffende verkiezing hebt geklikt de kandidaten die tot je kiesgroep behoren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van 'meervoudig stemmen', waarbij je zoveel stemmen kunt uitbrengen als er zetels beschikbaar zijn.

Je nummert de kandidaten opvolgend, te beginnen met 1, voor de kandidaat die je meeste voorkeur heeft, 2 voor de kandidaat die daarna je voorkeur heeft, etc. Let op: je mag zoveel stemmen uitbrengen als er zetels beschikbaar zijn, maar je kunt ook volstaan met minder kandidaten, dus bijvoorbeeld alleen een 1 toekennen aan de kandidaat die je voorkeur heeft.

Klik op de knop ‘Stem’ om je stem uit te brengen. Je kunt eventueel blanco stemmen door te klikken op de knop ‘Blanco’. Bevestig je keuze door te klikken op de knop ‘Stem’ of ‘Blanco’. 

Als je de bevestiging krijgt dat je gestemd hebt, dan kun je op de knop ‘Volgende’ drukken om eventueel aan andere verkiezingen deel te nemen. Wil je uitloggen, klik dan op ‘Naar uitloggen’. Omdat gebruikgemaakt wordt van authenticatie via SURFconext moet je ook uitloggen via het uAccess-portaal, of de browser geheel afsluiten.

Lijstenstelsel

De Universiteitsraad en de faculteitsraden van Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wiskunde & Natuurwetenschappen maken gebruik van een lijstenstelsel. Je ziet dan nadat je op de betreffende verkiezing hebt geklikt de verschillende lijsten waarop gestemd kan worden. Klik op een lijst om de kandidaten van de betreffende lijst te zien en selecteer de kandidaat van je keuze.

Klik op de knop ‘Stem’ om je stem uit te brengen. Je kunt eventueel blanco stemmen door te klikken op de knop ‘Blanco’. Bevestig je keuze door te klikken op de knop ‘Stem’ of ‘Blanco’. 

Als je de bevestiging krijgt dat je gestemd hebt, dan kun je op de knop ‘Volgende’ drukken om eventueel aan andere verkiezingen deel te nemen. Wil je uitloggen, klik dan op ‘Naar uitloggen’. Omdat gebruikgemaakt wordt van authenticatie via SURFconext moet je ook uitloggen via het uAccess-portaal, of de browser geheel afsluiten.

Lees meer informatie over de stemprocedure en kandidaatstelling in het kiesreglement van de Universiteitsraad. Voor de faculteitsraden geldt een apart kiesreglement.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie