Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

De studentenraad van het LUMC bestaat uit zeven studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Ze worden verkozen tijdens de universitaire verkiezingen en zetten zich een jaar lang naast hun studie in voor de belangen van de LUMC-student. Dit gebeurt in samenwerking met de M.F.L.S. 

LUMC Studentenraad 2018-2019

Hoi! Als studentenraad geven wij de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alles wat studenten betreft en hebben wij regelmatig vergaderingen met de decaan. Dit jaar willen wij van alles verbeteren op de faculteit, maar we vinden het ook heel belangrijk om jullie mening te horen over bijvoorbeeld onderwijs of studiefaciliteiten. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen via studentenraad@lumc.nl of stuur een bericht via onze Facebook pagina.

Studentenraad 2018-2019

De Studentenraad 2018-2019 bestaat uit de volgende studenten:

Sharon van den Eijnde - Voorzitter
Jennifa Mariadasan - Secretaris
Sabina Masinovic - Vice-voorzitter
Abdullah Khawar
Anne Leerling
Maaike Voorhoeve
Thomas Lehmann

Volg ons op Facebook!

Facebookpagina Studentenraad LUMC
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.