Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Medezeggenschap

Voor studenten zijn er verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen en buiten de faculteit.

Studentlid Faculteitsbestuur: de assessor

Het Faculteitsbestuur geeft leiding aan de faculteit en beheert de portefeuilles onderwijs, onderwijs en organisatie. De assessor zit als studentlid  in het Faculteitsbestuur en heeft inspraak in de besluitvorming op onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De assessor vormt de schakel tussen de student en het bestuur. Daarnaast behandelt de assessor klachten, suggesties en ideeën en overlegt hij in universitair verband met alle andere assessoren  

Studentleden Faculteitsraad 

De Faculteitsraad adviseert het Faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De studentleden van de Faculteitsraad komen voor de belangen van de student op. Voor ideeën, suggesties en klachten op facultair niveau kan contact opgenomen worden met de verschillende studentenfracties. 

Studentleden Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie adviseert het onderwijsbestuur over onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij moet men denken aan adviezen over de kwaliteit van het onderwijs, evaluaties van vakken en andere aangelegenheden die de opleiding betreffen. Elke studierichting heeft een studentvertegenwoordiger, die opkomt voor de belangen van de student op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs. Voor ideeën, klachten en suggesties kan contact opgenomen worden met de verschillende studentleden.

Student-lid Onderwijsbestuur

Het Onderwijsbestuur geeft leiding aan het Onderwijs Instituut en stelt onder andere jaarlijks het onderwijsprogramma, kwaliteitsplan en de onderwijstaken bij. In het onderwijsbestuur heeft jaarlijks een student-lid zitting die de belangen van de student vertegenwoordigt. 

Panelgesprekken 

Regelmatig organiseert de afdeling Marketing & Communicatie panelgesprekken met studenten over verschillende onderwerpen.

Medezeggenschap. Haal het maximale uit je studententijd

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.