Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Medezeggenschap

Als je wilt meebeslissen over zaken die het onderwijs van de faculteit aangaan, kun je lid worden van de Faculteitsraad of opleidingscommissies.

De Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen.

De actuele samenstelling van de Faculteitsraad vind je in de organisatiegids.

Als je meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Volg verder de Faculteitsraad op Facebook.

7 december: agenda/notulen

19 oktober: agenda/notulen

31 augustus: agenda/notulen

6 juli: agenda/notulen

25 mei: agenda/notulen

20 april: agenda/notulen

2 maart: agenda/notulen

20 januari: agenda/notulen 

25 november: agenda / notulen

14 oktober: agenda / notulen

26 augustus: agenda / notulen

24 juni: agenda / notulen

27 mei: agenda / notulen

29 april: agenda / notulen

1 april: agenda / notulen

4 maart: agenda / notulen

4 februari: agenda / notulen

10 december: agenda / notulen

12 november: agenda / notulen

15 oktober: agenda / notulen

20 augustus: agenda / notulen

2 juli: agenda / notulen

28 mei: agenda / notulen

30 april: agenda / notulen

9 april: agendanotulen 

5 maart: agenda / notulen 

5 februari: agenda / notulen

15 januari: agenda / notulen 

13 november: agendanotulen

16 oktober: agenda / notulen

28 augustus: agenda / notulen

14 augustus: agenda / notulen

26 juni: agenda / notulen

29 mei: agenda / notulen

1 mei: agenda / notulen

3 april: agenda / notulen

6 maart: agenda / notulen

6 februari: agenda / notulen

12 december: agenda / notulen
14 november: agenda / notulen
17 oktober: agenda / notulen
22 augustus: agenda / notulen
27 juni: agenda / notulen
30 mei: agenda / notulen
2 mei: agenda / notulen
4 april: agenda / notulen
7 maart: agenda / notulen
8 februari: agenda / notulen

 

Archief Agenda en Notulen (pdf)

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie (OC), die bestaat uit docenten en studenten.  De OC is het belangrijkste orgaan binnen de opleiding waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Een OC is een wettelijk vastgelegd medezeggenschapsorgaan. Ze wordt ingesteld voor een afzonderlijke opleiding of een groep van opleidingen. De OC heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Een OC houdt dus de vinger aan de pols, dient instemming te verlenen aan bepaalde zaken en geeft adviezen ter verbetering. Indien nodig is de OC een luis in de pels. Ze draagt constructief bij aan verbeteringen in vakken, maar denkt ook mee over de grote lijnen van het curriculum, voor nu en voor de verdere toekomst.

De samenstelling van de OC wisselt jaarlijks. De actuele samenstellingen en contactgegevens van de opleidingscommissies vind je in de organisatiegids.

Opleidingscommissie Informatica (BSc)

De Opleidingscommissie van de Bachelor Informatica houdt zich bezig met de evaluatie van alle bacheloropleidingen bij het LIACS: Informatica, de specialisaties Kunstmatige Intelligentie, Informatica & Economie en Bioinformatica.

 

Nieuws en actualiteiten

Volgende vergadering:

29 oktober 2020, 09.00-11.00, online    Onderwerpen: jaarverslag, verkiezingen, evaluaties    
           

Eerdere vergaderingen:

8 september 2020, 13.00-14.30, online (toehoren mogelijk door mail te sturen) Onderwerpen:  evaluatie start studiejaar,      schriftelijke evaluaties voorjaar     , participatie hoor- en werkcolleges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8 juli 2020, 9.00-10.30 uur, online Kwaliteitseisen online onderwijs, participatie
26 maart 2020, 15.00-16.30 uur, zaal 176 schriftelijke evaluaties, inbreng studenten       
18 februari 2020, 10.00-11.30 uur zaal 408  Onderwerpen: BSc OER, schriftelijke evaluaties, inbreng studenten 
30 oktober 2019, 10.00 uur, in 313      Onderwerpen: Opleidingsjaarverslag Informatica 2018-2019, installatie nieuwe leden, Onderwijskwaliteitsmiddelen.                                    
   


Wat doet de Opleidingscommissie?

De Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de verschillende BSc-programma's bij LIACS. Formeel heeft de commissie instemmings- en adviesrecht, onder meer over de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examen Regeling (OER). De commissie bestaat uit 4 studentleden, 3 docenten en een ambtelijk secretaris.  De student-leden worden jaarlijks gekozen. De Opleidingscommissie is een belangrijk orgaan waar studenten terecht kunnen met suggesties of klachten over het onderwijs en ideeën ter verbetering. De studentleden zijn de vertegenwoordigers van hun jaar en specialisatie, en kunnen als zodanig door medestudenten worden benaderd.
 

Leden

De huidige samenstelling van de commissie sinds 1 november 2019 is als volgt:

• Dr. Mitra Baratchi (docentlid)

• Drs. Esme Caubo (ambtelijk secretaris)

• Luka Janssens (studentlid)

• Viola Braams (studentlid)

• Mohamad Ali Derakhshan (studentlid)

• Kylian Kropf (studentlid)

• Dr. Rens Meerhoff (docentlid)

• Dr. Todor Stefanov (docentlid)

• Dr. Frank Takes (voorzitter)

• Assessor Onderwijs van De Leidsche Flesch (toehoorder)

 

Neem contact op met de Opleidingscommissie 

De mening van studenten is belangrijk bij het evalueren van de kwaliteit van onze onderwijsprogramma's. De Opleidingscommissie zorgt ervoor dat studenten worden gehoord. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor suggesties om het onderwijs te verbeteren. Je kunt dit doen via het algemene e-mailadres hieronder of door contact op te nemen met een van de leden oc-bsc@liacs.leidenuniv.nl

 

BSc Informatica Opleidingscommissie : Vlnr. Todor Stefanov, Mitra Baratchi, Rens Meerhoff, Esme Caubo, Kylian Kropf, Viola Braams, Frank Takes, Mohammad Ali Derakhshan, Luka Janssens
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.