Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Medezeggenschap

Als je wilt meebeslissen over zaken die het onderwijs van de faculteit aangaan, kun je lid worden van de Faculteitsraad of opleidingscommissies.

De Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen.
De Faculteitsraad is te bereiken via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Agenda en notulen

24 juni: agenda / notulen

27 mei: agenda / notulen

29 april: agenda / notulen

1 april: agenda / notulen

4 maart: agenda / notulen

4 februari: agenda / notulen

10 december: agenda / notulen

12 november: agenda / notulen

15 oktober: agenda / notulen

20 augustus: agenda / notulen

2 juli: agenda / notulen

28 mei: agenda / notulen

30 april: agenda / notulen

9 april: agendanotulen 

5 maart: agenda / notulen 

5 februari: agenda / notulen

15 januari: agenda / notulen 

13 november: agendanotulen

16 oktober: agenda / notulen

28 augustus: agenda / notulen

14 augustus: agenda / notulen

26 juni: agenda / notulen

29 mei: agenda / notulen

1 mei: agenda / notulen

3 april: agenda / notulen

6 maart: agenda / notulen

6 februari: agenda / notulen

12 december: agenda / notulen
14 november: agenda / notulen
17 oktober: agenda / notulen
22 augustus: agenda / notulen
27 juni: agenda / notulen
30 mei: agenda / notulen
2 mei: agenda / notulen
4 april: agenda / notulen
7 maart: agenda / notulen
8 februari: agenda / notulen

 

Archief Agenda en Notulen (pdf)

Als je meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl

Facebook Faculteitsraad

Leden Faculteitsraad

De actuele samenstelling van de Faculteitsraad vind je in de organisatiegids.

De opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en is verantwoordelijk voor evaluaties van het onderwijs, het is het belangrijkste orgaan waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin zowel studenten als docenten zitting hebben. Deze commissie heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Contact opleidingscommissies
De actuele samenstellingen van de opleidingscommissies vind je in de organisatiegids.

Opleidingscommissie Informatica (BSc)

Deze opleidingscommissie (OLC) van de BSc Informatica (inclusief de specialisaties Informatica & Economie, en Bioinformatics) draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties en adviseert over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Hiermee bewaakt de OLC de kwaliteit van het onderwijs. De OLC voor de bacheloropleiding Informatica bestaat uit 3 studentleden, 3 docentleden en een ambtelijk secretaris. Studenten die een actieve bijdrage leveren aan de commissie ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Door deze samenstelling en de bevoegdheden die de commissie heeft, vormt de OLC de belangrijkste instantie waar studenten terecht kunnen met klachten over het onderwijs, suggesties voor verbetering van het onderwijs en voor vak-evaluaties.

 

Wat doet een opleidingscommissie?

De opleidingscommissie heeft een aantal door de wetgever vastgestelde taken:

  • Advies uit brengen over de Onderwijs en Examenregeling (OER)
  • Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de OER
  • Desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Hoe werkt een opleidingscommissie?

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de faculteitsreglementen schrijven voor dat:

  • Het opleidingsbestuur (in ons geval de Opleidingsdirecteur) regelmatig met de opleidingscommissie overlegt over de gang van zaken in de opleiding.
  • De commissie de gelegenheid krijgt met het bestuur te overleggen voordat de commissie een advies uitbrengt.
  • Het bestuur de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stelt van de wijze waarop gevolg wordt gegeven aan het uitgebrachte advies.

Leden

De huidige leden van de OLC Informatica (BSc) tot 1 november 2019:

Dr. Frank Takes (Voorzitter)

Dr. Mitra Baratchi (Docentlid)

Dr. Todor Stefanov (Docentlid)

•Murk de Roos (Studentlid)

•Bob van Schendel (Studentlid)

•Luka Janssens (Studentlid)

Drs. Esme Caubo (Ambtelijk secretaris)

 

Verbetersuggesties?

De mening van studenten is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie zorgt ervoor dat studenten worden gehoord bij, bijvoorbeeld, de jaarlijkse vaststelling van de onderwijs- en examenregeling, het onderwijsprogramma en evaluaties van gegeven cursussen. Maar ook ad hoc adviezen zijn welkom. Als student kun je altijd terecht bij jouw opleidingscommissie met suggesties ter verbetering van het onderwijs.

Heb je een klacht, suggestie of een vraag? Stuur dan een e-mail naar:

oc-bsc@liacs.leidenuniv.nl

BSc Informatica Opleidingscommissie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie