Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Medezeggenschap

Als je wilt meebeslissen over zaken die het onderwijs van de faculteit aangaan, kun je lid worden van de faculteitsraad of  van een van de opleidingscommissies.

De leden van de Faculteitsraad 2021 - 202

De Faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) van W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit. De belangrijkste taak van de FR is om het faculteitsbestuur (FB) kritisch te volgen, van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. 

Naast medewerkers zitten er ook studenten in de raad. Die zijn gekozen tijdens de facultaire verkiezingen. Het FB en de FR vergaderen elke maand. Op de agenda staan onderwerpen als:

  • financiën
  • personeelsbeleid
  • onderwijs
  • facilitaire diensten
  • Andere dingen die spelen in de faculteit 

Bekijk wie er in de faculteitsraad zitten.

Meer weten over wat de faculteitsraad bespreekt? Bekijk eens de agenda's en notulen.

Als je meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Volg verder de faculteitsraad op Facebook.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie (OC), die bestaat uit docenten en studenten.  De OC is het belangrijkste orgaan binnen de opleiding waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Een OC is een wettelijk vastgelegd medezeggenschapsorgaan. Ze wordt ingesteld voor een afzonderlijke opleiding of een groep van opleidingen. De OC heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Een OC houdt dus de vinger aan de pols, dient instemming te verlenen aan bepaalde zaken en geeft adviezen ter verbetering. Indien nodig is de OC een luis in de pels. Ze draagt constructief bij aan verbeteringen in vakken, maar denkt ook mee over de grote lijnen van het curriculum, voor nu en voor de verdere toekomst.

De samenstelling van de OC wisselt jaarlijks. De actuele samenstellingen en contactgegevens van de opleidingscommissies vind je in de organisatiegids.

Agenda

De volgende OCW-activiteiten staan gepland:

  • Vergadering op 18 november 2022, 12:45 - 14:00, in Snellius 174.

De vergaderingen zijn, tenzij anders staat aangegeven, altijd van 13:15-14:00 in zaal 176 van het Snellius. Ze zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

De Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en is verantwoordelijk voor evaluaties van het onderwijs; het is het belangrijkste orgaan waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin zowel studenten als docenten zitting hebben. Deze commissie heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programmaevaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. 
Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Wie zijn wij?

Voor academisch jaar 2022-2023 zijn de docentleden:
Francesca Arici
Mark van den Bosch
Márton Hablicsek  
Onno van Gaans
Martina Chirilus-Bruckner
Mark Roelands

De secretaris is: Laura van Kempen-Helmsing


Je kunt ons bereiken via ocw@math.leidenuniv.nl

De studentleden zijn

Julia de Nijs - BSc jaar 1

j.w.de.nijs@umail.leidenuniv.nl               

 

Jesse Bodaar - BSc jaar 1

j.bodaar@umail.leidenuniv.nl

Dante Bosgoed - BSc jaar 2

d.g.j.bosgoed@umail.leidenuniv.nl

 

Dante Bosgoed

Dante de Roos - BSc jaar 3

d.e.m.de.roos@umail.leidenuniv.nl

Tijn Jacobs - MSc

Hallo! Ik ben Tijn. Dit jaar mag ik de master studenten vertegenwoordigen in de onderwijscommissie. Samen met de andere studentenvertegenwoordigers streef ik naar het continu verbeteren van de opleiding. 

Samen houden we het onderwijs op niveau. Ik hoor daarom graag jouw opmerkingen, klachten of aanbevelingen! Mailen kan naar t.jacobs.3@umail.leidenuniv.nl.

Tijn Jacobs

Felix Kalker - MSc

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.