Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

De Universiteit Leiden kent verschillende medezeggenschapsorganen, waarin zowel studenten als medewerkers zijn vertegenwoordigd.

Zij behartigen de belangen van medewerkers en studenten door het universitaire beleid en de uitvoering ervan kritisch te volgen, en hierin te adviseren of mee te beslissen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.