Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen functioneren als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie.

Medezeggenschapsorganen behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten, waken tegen discriminatie op welke grond dan ook, en bevorderen in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, gehandicapten en allochtonen.

Voor studenten zijn de medezeggenschapsmogelijkheden formeel beperkter dan voor medewerkers. Maar aangezien de Universiteit Leiden de medezeggenschap heeft geregeld via één enkelvoudig orgaan, de Universiteitsraad, is er in de praktijk weinig verschil tussen medewerkers en studenten.