Universiteit Leiden

nl en

Faculteit en opleiding

De Universiteit Leiden heeft zeven faculteiten: Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance & Global Affairs (in Den Haag), Geneeskunde/LUMC, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wiskunde & Natuurwetenschappen. Sommige faculteiten hebben vestigingen in zowel Leiden als in Den Haag. Daarnaast is er het interfacultair instituut ICLON.

Lees meer over alle faculteiten en interfacultaire instituten in de organisatiegids.

Besturen en commissies

De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur heeft verschillende besturen en commissies. Als student kun je inspraak hebben via de opleidingscommissie of het opleidingsbestuur. De examencommissie is de plek waar je verzoekschriften indient.

Zie voor alle informatie het overzicht van besturen en commissies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.