Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Onderwijs- en Examenreglement

Hoe opleidingen zijn ingericht is vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER), een onderdeel van het studentenstatuut. In dit reglement liggen feitelijk de belangrijkste rechten en plichten van de student vast ten aanzien van o.a. de volgende zaken:

  • Hoe, wanneer en hoe vaak worden tentamens afgenomen?
  • Wat is de inhoud van de opleiding?
  • Hoe lang zijn tentamens geldig?
  • Hoe zit het met vrijstellingen en toelatingseisen, etc.?

2019-2020

2018-2019

Regels en richtlijnen

Zie ook de Regels en richtlijnen van de Examencommissie voor de reglementen, en de Inschrijvingsregeling collegereeksen en tentamens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie