Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

De belangrijkste van je rechten en plichten zijn opgenomen in het Studentenstatuut. De uitwerking hiervan vindt plaats in regelingen zoals de Onderwijs- en Examen Regeling (de OER) van je opleiding. De overige regelingen die voor studenten van belang zijn vind je bij de facultaire en universitaire regelingen.

Facultaire regelingen

Facultaire onderwijs- en examenregelingen

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Neem voor vragen over de onderwijs- en examenregeling contact op met OenK@hum.leidenuniv.nl (Onderwijsadvies en kwaliteitszorg). 

Archief

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel

Master

Algemeen deel

Algemene onderwijs- en examenregeling (in English)

Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel

Master

Algemeen deel

Algemene onderwijs- en examenregeling (in English)

Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Master

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel: 

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Bachelor

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Master

Algemeen deel:

Opleidingsspecifiek deel:

Research Master's Programmes

Bachelor

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:

Master

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:

Research Master's Programmes

Onderwijs- en examenregelingen 2019-2020

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

De opleidingsspecifieke OER van Italiaanse taal en cultuur vind je hieronder.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.