Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Tentamenprocedure

De regels in deze procedure gelden voor de tentamens van alle FSW-opleidingen. Er zijn 2 ‘soorten’ tentamens:

  • Reguliere tentamens.
  • Voorzieningententamens voor studenten met een functiebeperking.

Tentamenprocedure FSW 

Faculteitsreglement

Het faculteitsreglement is een geschrift, houdende (gedrags)regels, bestemd om te gelden binnen de FSW.

Faculteitsreglement

Onderwijs- en examenregelingen

Deze regelingen zijn, per collegejaar, van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleidingen die verzorgd worden door het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

OER

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.